Před 24 lety jsme si vybojovali svobodu a demokracii, jaký je ale nynější odkaz Sametové revoluce?

Ačkoliv se tomu nechce věřit, dnes je tomu již přesně 24 let, co došlo ke strhujícím listopadovým dnům, po nichž se tehdejší komunistický režim definitivně zhroutil.

89Téměř čtvrt století po Sametové revoluci však společností převládá skepse. Ideály dávno pominuly, mezi lidmi se šíří blbá nálada. Nedaří se čelit korupci, ekonomika se zotavuje pomalu, sociální vztahy se pohybují na bodě mrazu. I tak ale nesmíme zapomínat na to, co 17. listopad 1989 skutečně znamenal a stále znamená.

Pravda a láska …

Sice nemusíme být z celého porevolučního vývoje zcela šťastni, avšak je nutné podotknout, že naše problémy nejsou způsobeny Sametovou revolucí. Jsou způsobeny vzdálením se od ideálů 17. listopadu.

Také naše město se nevyhnulo tomu, aby neutěšené sociální poměry využili extrémisté. Má-li ovšem naše demokracie chyby, odstraňujme ty chyby, ne demokracii. Naše obtíže nejsou ani politické, ani ekonomické, jak se může na první pohled zdát. Jsou mravní. Především proto je nutné se vrátit k myšlence, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Václav Havel, 17. 11. 2009

Václav Havel, 17. 11. 2009

Význam Sametové revoluce

Co všechno tedy odkaz 17. listopadu znamená? Především si lze pod ním představit obrovský počet zdí, které padly, jelikož zcela zbytečně rozdělovaly jednotlivé společnosti uvnitř i navzájem. Zanikla železná opona, což umožnilo vymanit se ze sovětské totalitní nadvlády a vrátit se zpět do Evropy, kam kulturně po celá staletí patříme.

Naše generace se mohou pyšnit mírou svobody, která v našich geografických podmínkách nebyla vždy samozřejmostí. Pád komunismu umožnil vybudovat základní principy demokracie a přechod k nejúspěšnějšímu ekonomickému systému – tržnímu hospodářství. Je však nutné tyto instrumenty vidět v praxi častěji.

Odkaz Sametové revoluce proto není zastaralý, je naopak stále platný. Nynější krize není zpochybněním humanistických disidentských ideálů, ale důkazem toho, že tyto ideály využíváme nedostatečně. Rovněž si musíme uvědomit, že dnes vzpomínáme i na boj za demokracii v roce 1939, který má také svůj odkaz.

„Světel, jež nás mohou orientovat či vést, je dost, stačí se jen více rozhlížet.“
Václav Havel

Anketa

A jak smýšlejí o odkazu 17. listopadu lidé, kteří Sametovou revoluci nezažili? Udělali jsme menší anketu.

Eva Havelcová (16)

17. listopad byl pátek, příště jím opět bude roku 2017

17. listopad byl pátek, příště jím opět bude v roce 2017

Můj názor na Sametovou revoluci je takový, že jsem neskutečně ráda, že se všichni ti lidi sebrali a šli demonstrovat a že komunismus padl a vznikla normální demokracie, která si myslím, že je tisíckrát lepší než komunisté, i když si každý stěžuje, jak je to u nás ve státě. Nechápu, jak někdo s čistým svědomím může v dnešní době zvolit KSČM, i když vím, že do té míry, jako to bylo před rokem 89, by se to nedostalo.

Dominik Moravec (21)

Pro jedny konec, pro druhé začátek, naděje na lepší svobodnou budoucnost, vize nástupu západní demokracie. Po 24 letech je vidět, že řada lidí zapomněla, proč zvonila klíči. Lidé si neváží svobody, neváží si státu, neváží si odkazu. Shazujeme vinu na politiky, ale odkud se berou ti zaprodanci a korupčníci? Hledejme ve vlastních řadách a pro lepší budoucnost naší země začněme změny u sebe!

Michal Šochman (22)

Můj názor je takový, že v té době se prahlo především po svobodě všeho, co do té doby bylo svazováno režimem (média, studium, ekonomika, politické smýšlení). To se sice všechno povedlo otevřít, ale nevím, jestli všechny kroky porevolučních vlivných osobností byly správné. Samozřejmě všechno spojené se 17. listopadem hájím jako krok nejlepší možný, nicméně kroky polistopadové už tak dobré nebyly a řada lidí to využila a dodnes využívá. Revoluci jsem nezažil, ale občas si říkám, jaký pocit museli mít lidé, kteří tenkrát demonstrovali, a jaký mají dnes, skoro čtvrt století poté. Myslím, že jejich pocity jsou značně rozporuplné a do jisté míry chápu nespokojenost obyčejných lidí, kteří ji projevují ve volbách snahou volit ty, za nichž jim bylo „líp“.

Autor: Lukáš Houdek

517 views
Líbil se vám tento článek?

1 komentář

  1. Martin (18. Listopad 2013 v 11:00)

    Lidi, nebuďte bláhoví. Myslíte, že by téměř ještě děti mohli zvrátit státní režim? Proč nebyla nasazena armáda? Proč padl celý východní blok najednou? Bylo to naplánované ze západu. Potřebovali nové trhy a odstranit konkurenci. To se jim povedlo dokonale.
    Bohužel nyní vidíme, že tento kapitalizmus také není udržitelný. Bez pomoci politiků nepřežijeme. Myslím politiků, ne zlodějů. Čína nám již vzala většinu práce a pokud bude odliv firem jako dosud, budeme jíst pouze rýži jakou jedli čínani dřív. Jsem rád, že nejsem mladý. Nic nenasvědčuje tomu, že naše zem bude vzkvétat.
    Zeptejte se rodičů jak se měli skvěle, proti tomu co vás čeká v budoucnu.

Nechcete pejska k adopci?