Vánoce mají být především svátky klidu, nezapomínejme na jejich skutečné poselství

V dnešní technické společnosti jsme si již zvykli na vánoční reklamy v srpnu. Původní myšlenka Vánoc se však poněkud vytratila.

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista. Ačkoliv tedy tato doba vychází z křesťanských tradic, kulturně ovlivňuje také život ateistů. Není proto od věci si připomenout, jak Vánoce slaví křesťané.

vanoce_estDuchovní rozměr těchto svátků přináší připomenutí Krista, který zemřel za nás všechny, aby ostatní vysvobodil od přítěže hříchů. Každý člověk je tedy milován Bohem a také Ježíš Kristus ví o každém jedinci, a proto mu stálo za to, aby umřel za něho. Narodil se tak jako malé dítě do chudých poměrů, aby jej poznali zejména lidé na okraji tehdejší společnosti.

Ačkoliv dnes již příliš tento duchovní rozměr nevnímáme, neměli bychom ustoupit vánočnímu shonu a zapomínat, že tyto dny jsou časem vzájemného obdarování. Tím nemusí být za každou cenu myšleno obdarování materiální, ale právě i duchovní, lidské. Obdarování láskou a smířením.

„Nerozčilujme se proto nad otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž mravní.“

T. G. Masaryk, vánoční projev (1934)

Autor: Lukáš Houdek

268 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?