Reakce magazínu na spor o umístění městského znaku

Přikládáme dopis vedoucí odboru vnitřních věcí našemu šéfredaktoru a jeho reakci.

Martina Kotrchová:

Vážený pane Houdku,

tímto Vám sděluji, že ze strany města Strakonice bylo zjištěno, že na webové stránce www.eStrakonice.cz a rovněž na www.facebook.com/estrakonice.cz/ užíváte znak města Strakonice.

Dle ust. § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., mohou jiné subjekty (než obec a jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby) užívat znak obec jen s jejím souhlasem.

Město Strakonice v současné době neeviduje žádnou Vaši žádost o užívání znaku města ani příslušný souhlas s takovýmto užíváním, a proto Vás žádám o neprodlené odstranění znaku města Strakonice z webové stránky www.eStrakonice.cz a rovněž z www.facebook.com/estrakonice.cz/. V případě, že Vám byl souhlas s užíváním znaku města Strakonice v minulosti udělen, doložte, prosím, tuto skutečnost městu Strakonice ve lhůtě do 11.3.2016.

Zároveň Vás upozorňuji, že porušení zákazu podle § 34a odst. 3 zákona o obcích užívat znak obce jiným než obecním subjektem bez souhlasu obce, by mohlo být považováno za ostatní přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o přestupcích, v pl. zn.

Máte-li zájem užívat znak města Strakonice v budoucím období, je nutné požádat písemně město Strakonice o udělení souhlasu s tímto užíváním, přičemž o udělení souhlasu je oprávněna rozhodovat Rada města Strakonice.

S pozdravem

Mgr. Martina Kotrchová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Lukáš Houdek:

Vážená paní Kotrchová,

ve čtvrtek 25. února 2016 jsem obdržel Váš dopis ohledně záležitosti využívání znaku města Strakonice na webu a facebookových stránkách magazínu eStrakonice.cz. Dovolte mi prosím, abych na Vaše teze reagoval.

Za prvé je nutné zmínit, že byly ihned provedeny změny, jelikož zbytečné přízemní dohady nejsou v zájmu ani radnice, ani magazínu. Znak města byl proto nahrazen vlajkou za účelem preventivního postoje vůči této záležitosti.

Považuji ovšem za důležité dodat rozdílný výklad situace. Vámi zmiňovaný § 34a zákonu o obcích pojednává o využívání znaku jinými subjekty ve smyslu vlastního účelu. Je pochopitelné, že v případě, kdy se libovolná obec rozhodne změnit svůj znak a využije právě ten strakonický, je nasnadě onu zmiňovanou část zákona o obcích připravit a zájmy města Strakonice tím bránit.

Příloha 1

Příloha 1

Nejsem ovšem přesvědčen, že v tomto ohledu se jednalo o úmysl převzít cizí znak, jelikož magazín pro tyto účely používá své logo, resp. dvě loga (Přílohy 1 a 2). Přítomnost znaku na webu a Facebooku eStrakonice.cz totiž neznamenala propagaci naši, ale města Strakonice. Proto byl využit hlavně v článcích, jejichž autorkou je tisková mluvčí radnice paní Markéta Bučoková. Logika věci v tomto ohledu říká, že byl-li zveřejněn znak v souvislosti s tiskovou zprávou úřadu, o což ostatně radnice požádala, nebyla naplněna skutková podstata využívání cizího znaku, jelikož jsme jej využili proto, abychom dělali reklamu městu, nikoliv sami sobě.

V případě hlavní fotografie na Facebooku existuje tentýž princip a dovolte mi, abych uvedl příklad. Před několika měsíci náš článek sdílel web Za krásnější Vimperk. Jeden z tamních občanů se v důsledku toho dostal na facebookový profil magazínu a zaslal redakci dotaz ohledně městského znaku, jelikož jej zajímalo, jak se na něj dostala růže Landštejnů (Příloha 3). Tento příklad dokumentuje situaci, že využití fotografie nepropagovalo magazín, ovšem město Strakonice, a tak skutková podstata využití cizího znaku v žádném případě naplněna nebyla, protože pro vlastní propagaci zveřejňujeme logo své či společnosti iParťák (Příloha 4).

Jako důkaz, že šlo o dobře míněnou propagaci města, nikoliv magazínu, byl znak nahrazen vlajkou, aby propagace města, v němž všichni žijeme, mohla pokračovat. V tomto ohledu zdůrazňuji, že § 34a zákonu o obcích výslovně říká, že užívání vlajky nesouvisí s rozhodnutím dané obce.

Příloha 2

Příloha 2

Závěrem musím ještě předchozí výroky podtrhnout faktem, že se nejednalo o využití cizího znaku (ve všech oficiálních dokumentech se nachází buď logo magazínu, nebo společnosti iParťák, která jej zakládala), ale o staženou fotografii z Wikipedie. V případě webu tedy šlo o propagaci tiskové zprávy Městského úřadu Strakonice, v případě Facebooku jsem situaci popisoval; navíc kritikou sdílení kteréhokoliv materiálu na této sociální síti (zejména z internetové encyklopedie) je rozehrávána pro město i jeho občany nesmyslná byrokracie. Vážně každý občan našeho města, který by například v době Mezinárodního dudáckého festivalu chtěl zdůraznit, že je občanem Strakonic, musí podat oficiální žádost radě, aby tuto fotografii z Wikipedie mohl sdílet? Skutečně v situaci, kdy zde žije přes 23 tisíc lidí, budeme sledovat profil každého uživatele ve Strakonicích žijícího, zda na Facebooku sdílel městský znak, aniž by podal příslušný formulář dotyčnému orgánu? Skutečně potřebuje razítko i student gymnázia (školy, kterou město nezřizuje), jenž o městu zpracuje referát a znak použije? Neměli bychom být radši, že někdo naše město zadarmo propagoval, než abychom kontrolovali každou kolonku ve všech formulářích (nejenom) s městskými symboly souvisejícími?

Myslím si, že vyvolaná kauza je zbytečná a město Strakonice poškozující mnohonásobně více než magazín. Změnit znak za vlajku, aby byla do důsledku naplněna příslušná část zákona o obcích, zabrala pár minut. Precedens, který tím byl radnicí vytvořen, může způsobit dobrovolné propagaci našimi občany spoustu úředních překážek. Situace, kdy se kdokoliv (od magazínu eStrakonice.cz až po kteréhokoliv z 23 tisíc občanů Strakonic) rozhodne na Facebooku sdílet městský znak a odpovídá na dotazy jeho historie se týkající, ale nakonec je mu tato propagace, kterou dělal ve prospěch města zcela zdarma, vytčena, je pro Strakonice nevýhodná více než pro daného občana.

Proto chci zdůraznit, že magazín chce v propagaci města Strakonice nadále pokračovat a bude pro tyto účely využívat městskou vlajku. Již je přítomna na Facebooku, bude užívána u tiskových zpráv radnice, nezašle-li tisková mluvčí fotografii jinou.

S pozdravem

Lukáš Houdek

Příloha 3

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 4

 

Zaujal Vás tento článek? Zapojte se do diskuze!
Pravidla komentářů:
1) diskutující se podepíše svým celým jménem,
2) je zakázáno kohokoliv urážet a vulgárně napadat,
3) nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek znamená smazání komentáře.

Autor: Redakce eStrakonice.cz

1 277 views
Líbil se vám tento článek?

8 komentářů

 1. Petr Dvořák (1. Březen 2016 v 8:39)

  Takže si to shrňme. Houdek se tomu elegantně vyhnul a radnice zesměšnila vlastní tiskovou mluvčí.

 2. Václav Novák (1. Březen 2016 v 9:13)

  No , alespoň si čtenáři magazínu udělají představu , jak podstatné problémy úředníci na radnici řeší . Což kdyby se více zabývali obsahem svého Zpravodaje . Je sice barevný , je v něm hodně inzerátů , ale o činnosti radnice je tam doslova ho … ( n i c ) . Napsal bych to i lépe, ale pan Houdek by to asi vygumoval .

  • Petr Dvořák (1. Březen 2016 v 9:27)

   Asi vážně lepší bez vulgarit. Ale máte pravdu, že úředníci se nudí.

 3. Blatný Michal (1. Březen 2016 v 4:55)

  Pan Houdek si zřejmě zákon vysvětluje po svém. Znění zmiňovaného § 34a odst. 3 je totiž „Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.“ Nezmiňuje se tam nějaký smysl, který je pouze výplod pana Houdka. Prostě tímto magazínem byl porušen zákon. Není to zákon týkající se jen tohoto města, ale všech měst a obcí v ČR a vztekat se, že město chce, aby byl zákon dodržen, je infantilní. Všechna města vyžadují dodržování tohoto zákona, jen autor se zřejmě cítí být středem vesmíru.

  Neměl by se autor spíše omluvit a zažádat o povolení (případně v tichosti změnit znak za vlajku) místo zbytečně útočného článku?

  • Lucie Malá (1. Březen 2016 v 10:34)

   Podle mě žádný zákon porušen nebyl. Šlo o dobrý úmysl propagovat město, tak proč by přítomnost městského znaku měla být na škodu. Něco jiného by bylo, kdyby někdo využil znak například ve svém vlastním dokumentu. To se vážně nestalo. Navíc jsem si všimla, že znak zde byl opravdu u článků paní Bučokové, takže radnice by měla být ráda.

  • Milan Šotola (2. Březen 2016 v 6:48)

   Souhlasím s myšlenkou smyslu zákona. Infantilní je, pokud někdo považuje za porušení zákona to, že se stáhne fotka z wikipedie a ještě se jí dělá reklama. Zbytečně útočná byla radnice.

 4. Václav Novák (2. Březen 2016 v 9:59)

  Ze zasvěcené diskuze o ničem nabývám dojmu , že spor nakonec vyřeší Ústavní soud v roce 2021. Což kdyby se paní Kotrchová sešla s panem Houdkem u kávy , dohodli se jako inteligentní lidé na pravidlech a poté je pouze respektovali . Také nechápu , proč je ten městský znak tak nedotknutelný.

  • Lukáš Houdek (2. Březen 2016 v 11:58)

   Napsal jsem přímo panu starostovi Hrdličkovi, abychom se společně sešli s paní Kotrchovou a věc v klidu vyřešili. Více rozebírat toto téma je opravdu zbytečné a o ničem.

Nechcete pejska k adopci?