Otevřený dopis okresního předsedy KDU-ČSL Strakonice starostovi města Břetislavu Hrdličkovi po MDF

Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vám, vedení Městského kulturního střediska a dalším organizátorům touto formou srdečně poděkoval za uspořádání letošního XXII. Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Zdaleka nejsem jediný návštěvník jeho programu, který si tuto jedinečnou událost v našem městě vrchovatě užil a celkově průběh festivalu hodnotí velmi kladně. Po dvou letech jsme se opět dotkli živé tradice a sepětí s odkazem našich předků, prožili výjimečný kulturní zážitek a především pocítili vzájemnou sounáležitost a hrdost na to, že jsme ze Strakonic. A samozřejmě si přeji, aby nám tyto pocity co nejdéle vydržely do všedních dnů a jejich starostí, které jsou před námi.

hanacekOrganizační změny, které letošní festival přinesl, vyvolávaly u řady lidí obavy z toho, jak bude organizace zvládnuta. Tyto obavy považuji za celkem přirozené: když dojde ke změně a je něco poprvé, vždy je na místě obava, aby to nebyla změna k horšímu. Musím jednoznačně podtrhnout, že průběh festivalu tyto obavy (i ve mně osobně) v zásadě rozptýlil a naopak se inovativní prvky osvědčily. Jakkoliv jsem svým založením spíš tradicionalista, oceňuji zařazení i moderních hudebních žánrů do produkce. Každý nechť si vybere podle svého gusta.

Dovolím si ovšem přesto vznést jednu připomínku, která se ani tak netýká hodnocení proběhnutého ročníku, jako spíš nastavení programu do budoucna: dle mého názoru by se úvodní průvod městem a dudácké kasací měly konat již ve čtvrtek večer, jako tomu bylo v minulosti. Kasací na potemnělém nádvoří strakonického hradu mělo svou neopakovatelnou atmosféru a navíc zde je oslaben problém s přístupem návštěvníků, neboť nádvoří je kapacitně lépe disponováno než letní kino. Důvody této provedené změny neznám, pouze si je domýšlím, byť možná špatně. Ale je pravda, že několik lidí v mém okolí mi říkalo, že původně plánovalo přijet na čtvrteční průvod a o víkendu měli už naplánovaný jiný program jinde. Změna programu oproti minulosti znamenala, že na MDF vůbec nepřijeli. Jiní z nás (včetně mě osobně) se zase v pátek na kasací do letního kina z kapacitních důvodů nedostali. Dovoluji si tedy navrhnout zvážení návratu k původnímu začátku festivalového programu již ve čtvrtek večer. Čtvrteční představení Strakonický dudák aneb Hody divých žen na nádvoří bylo samozřejmě krásné a výkony herců třeba ocenit, ale s programem festivalu bezprostředně nesouvisí a může se na rozdíl od jiných částí programu konat kdykoliv jindy. Berte to prosím tedy pouze jako dobře míněnou připomínku či doporučení.

Na závěr zdůrazňuji, že tento můj dopis je otevřený a bude zveřejněn. Píši ho čistě sám za sebe a není výrazem nějaké kolektivní vůle strakonických lidovců, byť nevylučuji, že podobný pohled někteří členové KDU-ČSL ve Strakonicích též sdílí.

 

Přeji Vám vše dobré!

 

Se srdečným pozdravem

 

Mgr. Vladimír Hanáček

předseda OV KDU-ČSL Strakonice

Autor: Vladimír Hanáček

1 208 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?