Strakonická Veřejnost je v krizi, novými místostarosty zvoleni Josef Štrébl a Rudolf Oberfalcer. Kdo pro koho hlasoval?

Poslední týdny byly na strakonické politické scéně ve znamení hlubokého sporu uvnitř největšího vládnoucího hnutí. Vše vygradovalo na posledním jednání zastupitelstva.

vlajka StrakonicMilan Jungvirt již není místostarostou. Strakonická Veřejnosti se ocitá v rozkladu. Těmito slovy se dá hodnotit situace v našem městě. Břetislav Hrdlička a Milan Jungvirt, dlouholetí kolegové z téhož politického hnutí, se rozkmotřili nebývalým způsobem.

Když před 3 lety Strakonická Veřejnost vyhrála s velkou převahou volby, její lídr a novopečený starosta Břetislav Hrdlička oznámil, že jeho pravou rukou bude Milan Jungvirt. Rozhodl se tak na základě faktu, že spolu seděli v zastupitelstvu v předešlém období, kdy jejich kandidátka získala 2 mandáty a tvořila pilíř opozice vůči tehdejší radnici pod vedením Pavla Vondryse.

Dnes je vše jinak. Osobní vztahy mezi starostou Hrdličkou a teď už bývalým místostarostou se vyostřily poté, co do politického chodu radnice zatáhli svůj osobní život. Jungvirtovi se totiž nezamlouvalo, když byla jeho partnerka z rozhodnutí starosty přeřazena v rámci chodu městského úřadu na jinou práci.

Hrdlička však neponechal nic náhodě a ihned vybral Jungvirtova nástupce. Je jím bývalý starosta a dosavadní radní za Volbu pro město Josef Štrébl. Strakonice se rovněž vrací k systému dvou místostarostů, který původně Strakonická Veřejnost kritizovala. Dalším mužem v čele radnice se stal Rudolf Oberfalcer. Jungvirtovo místo v radě obsadí Pavel Zach.

Má Hrdlička stabilní většinu?

Právě pozice místostarostů je příkladem postupného rozpadu Strakonické Veřejnosti. Rok po volbách odešla z vedení města Helena Brejchová, ve stejném roce došlo k odvolání radního za ODS Radka Chvosty a jeho nahrazení komunistkou Miladou Vlasákovou.

Za poslední 3 roky zažily Strakonice více kotrmelců než za mnoho let předtím dohromady. Čas ukáže, zda jejich důsledkem není to, že naše město pouze přešlapuje na místě, zatímco starosta Hrdlička hledá potřebný jedenáctý hlas v 21členném zastupitelstvu.

Jak jednotliví zastupitelé hlasovali?

Návrh na odvolání Milana Jungvirta z pozice místostarosty:

PRO – 14(Mgr. Tomáš Bernad,  Josef Eigner, RNDr. Ladislav Havel, Jaroslav Horejš, Mgr. Břetislav Hrdlička, František Christelbauer, Ing. Radek Chvosta, Ing. Josef Moučka, Ing. Rudolf Oberfalcer, Mgr. Jan Svoboda, Josef Štrébl, Milada Vlasáková)
PROTI – 1
(Milan Jungvirt)
ZDRŽELI SE – 3
(Mgr. Miroslav Hlava, Ing. Pavel Pavel, PhDr. Ivana Říhová)
NEHLASOVALI – 3
(Ing. Luděk Joza, Mgr. Radek Sosna, Mgr. Ing. Pavel Vondrys)

Zvolení Josefa Štrébla místostarostou:

PRO – 12(Mgr. Tomáš Bernad,  Josef Eigner,  Jaroslav Horejš, Mgr. Břetislav Hrdlička, František Christelbauer, Ing. Josef Moučka, Ing. Rudolf Oberfalcer, Mgr. Jan Svoboda, Josef Štrébl, Milada Vlasáková, Pavel Zach DiS., Josef Zoch)
PROTI – 3(RNDr. Ladislav Havel, Ing. Radek Chvosta, Milan Jungvirt)
ZDRŽELI SE – 6(Mgr. Miroslav Hlava, Ing. Luděk Joza, Ing. Pavel Pavel, PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Radek Sosna, Mgr. Ing. Pavel Vondrys)

Zvolení Rudolfa Oberfalcera místostarostou:

PRO – 11(Mgr. Tomáš Bernad, Josef Eigner, Jaroslav Horejš, Mgr. Břetislav Hrdlička, František Christelbauer, Ing. Josef Moučka, Mgr. Jan Svoboda, Josef Štrébl, Milada Vlasáková, Pavel Zach DiS., Josef Zoch)
PROTI – 6(RNDr. Ladislav Havel, Mgr. Miroslav Hlava, Ing. Radek Chvosta, Milan Jungvirt, Ing. Pavel Pavel, Mgr. Ing. Pavel Vondrys)
ZDRŽEL SE – 4(Ing. Luděk Joza, Ing. Rudolf Oberfalcer, PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Radek Sosna)

 

Autor: Lukáš Houdek

1 489 views
Líbil se vám tento článek?

1 komentář

  1. Pepa (3. Listopad 2017 v 6:37)

    Co se dá čekat od lidí, jejichž jedinou ideologií je pomsta a nenávist. Takhle rozeštvat lidí a město.

Nechcete pejska k adopci?