Situace v Teplárně Strakonice se prudce zhoršuje, varuje opozice

Tisková zpráva k situaci ve strakonické teplárně.

Teplárna Strakonice pod vedením starosty a současně předsedy představenstva teplárny Hrdličky (Strakonická Veřejnost) je jak motorkář bez helmy jedoucí plnou rychlostí do betonové zdi!

Existenční problémy strakonické teplárny se velmi rychle blíží.

Na jednání ZM 23. 5. 2018 byla hlavním bodem programu valná hromada Teplárny Strakonice a. s. (dále TST), na které se bude mj. projednávat hospodaření teplárny za rok 2017. Zastupitelé k projednávanému bodu od vedení města neobdrželi žádné podkladové materiály, starosta Hrdlička spolu s neuvolněným místostarostou Oberfalcerem opět bránili jakékoliv diskuzi o aktuální ekonomické situaci teplárny. Celý bod zredukovali pouze na nominaci zástupce města na valnou hromadu teplárny, která se bude konat 30. 5. 2018. Ptáme se proč.

tstOdpověď se dá najít v materiálech zveřejněných na www stránkách teplárny v rubrice „pro akcionáře“, kde lze nalézt podklady pro valnou hromadu.
Již v minulém roce jsme v tiskové zprávě upozorňovali na nezodpovědné řízení teplárny a její špatnou finanční kondici. Odpovědí byl pouze výhružný dopis od starosty Hrdličky. Po roce se ekonomická situace dramaticky zhoršila. Teplárna se začíná blížit hranici ekonomického přežití. Přitom na TST je z hlediska vytápění teplem a zásobování teplou vodou závislých téměř 60 % obyvatel Strakonic. Pokud v teplárně nedojde v brzké době k zásadní změně hospodaření a vše bude pokračovat v dosavadním trendu, dostane se teplárna v průběhu letošního roku do platební neschopnosti. Co bude následovat pak, je otázkou, ale pro odběratele tepla rozhodně nic pěkného.

V čem vidíme největší problémy teplárny způsobené současným vedením?

1) Katastrofální personální politika, kdy dlouhodobě nejsou obsazeny základní manažerské
pozice, nebo jsou obsazovány lidmi s nedostatečnou kvalifikací. Totéž platí u některých
odborných pozic.
2) Ač TST vykazuje v letech 2015-17 každoročně zisk, tento se jeví pouze jako „papírový“,
neboť řada dalších finančních ukazatelů je alarmující.
a) Finanční hotovost klesla za 3 roky z 82 mil. Kč na 18 mil. Kč.
b) V letech 2016-17 významný propad tržeb oproti roku 2015 o více než 80 mil. Kč.
c) Propouštění velkého počtu zaměstnanců 2014 – 209, 2017 – 156 (celkem 53), aniž
se toto propouštění projevilo na lepším hospodářském výsledku.

3) Výmluvy vedení města potažmo TST na splácení úvěru spojeného s modernizací –
výměnou kotlů.
Roční splátky úvěru činí 30 mil. Kč. Z níže přiložené tabulky je z položky
odpisy zřejmé, že tyto splátky úvěru s rezervou kryjí, přestože současné vedení TST snížilo
před dvěma lety uměle výši odpisů o cca 8 mil. Kč.

2014 2015 2016 2017
počet zaměstnanců 209 205 174 156
tržby 342 213 000 365 444 000 285 347 000 282 709 000
pokles tržeb oproti 2015 - 22% - 23%
mzdy 81 998 000 82 829 000 75 094 000 67 215 000
odpisy 49 170 000 48 636 000 45 063 000 42 798 000
úspora v nákladech z mezd a odpisů +297 000 -11 308 000 -21 452 000
zisk 1 227 000 2 211 000 2 836 000** 3 632 000**
peníze na účtě 82 851 000 43 937 000 47 365 000 ! 25 188 000 * !

 

* ve skutečnosti je tato částka 18 mil. Kč, neboť TST neměla uhrazenu splátku 7,5 mil. Kč, tato byla
opožděně uhrazena až na začátku roku 2018
** zisk by měl být vyšší o uvedené úspory v nákladech, ale není tomu tak
Nabízí se také další otázka. Je výše popsané činěno současným vedením úmyslně nebo z neschopnosti a odborné neznalosti těch, kteří za současný stav TST odpovídají? Ať je to tak nebo tak, TST v ekonomických problémech pak může někdo výhodně koupit.

Členové zastupitelstva za uskupení Jihočeši 2012 proto vyzývají zástupce všech ostatních politických subjektů zastoupených v současném zastupitelstvu města Strakonice, aby se k aktuální situaci Teplárny Strakonice a. s. vyjádřili a zasadili se na příštím jednání zastupitelstva města o řádné projednání kritické situace, do které se TST velmi rychle dostává.

 

Zastupitelé města Strakonice
za uskupení Jihočeši 2012

 

bližší informace podá

Mgr. Ing. Pavel Vondrys
tel. 724 182 261
email: pavel.vondrys@email.cz

Autor: Lukáš Houdek

1 592 views
Líbil se vám tento článek?

4 komentářů

 1. Šnobr (10. Červen 2018 v 8:51)

  Tisková nebo poplašná zpráva ? A kdo za ní stojí ? Jihočeši 2012 , nebo pan exstarosta Vondrys ? Nabízí se otázka , proč to dělá a co tím sleduje ? Snad se již úplně nepomátl , šířit poplašnou zprávu o akciové společnosti , jejíž je pravděpodobně sám akcionářem ? Dochází mu , že tímto článkem sám okopává teplárně a.s. kotníky ? Napadne jej co asi udělá majitel nemovitosti napojený na centrální zdroj TST po přečtení této poplašné zprávy ? Má-li jakoukoliv jinou možnost bude se chovat naprosto logicky a teplárnu co nejrychleji opustí .
  Pouze si dovolím upozornit , že v nesmyslné směsi rádoby ekonomických srovnávacích ukazatelů let 2014-2017 chybí jakákoliv zmínka o produktivitě a efektivitě . Je opravdu na pováženou , že je takové poplašné zprávy schopen člověk s právnickým vzděláním , navíc zbaběle schovaný za politické uskupení Jihočeši 2012 .

  • Zoch (11. Červen 2018 v 7:49)

   Pan Šnobr vystihl situaci naprosto přesně a plně s ním souhlasím. Pouze jej doplním o pár důkazů. Hlavním produktem TST je výroba a prodej tepla. Podívejme se, jaký vývoj probíhal za působení pana Vondryse. V r. 2008 TST prodala 787 [TJ]. V r.2014 již prodala pouze 569 [TJ], což představuje pokles prodeje o 27,7%. V r. 2015 TST pod novým vedením prodala 508 [TJ]. V r. 2017 prodala 521 [TJ], což představuje za léta 2015 až 17 navýšení o 2,5%. Propad prodeje tepla se za pana Vondryse řešil navyšováním jeho ceny. Jistě si vzpomínáte, jak ceny tepla pro Strakoňáky závratně rostly. Až nové vedení zvolilo jinou strategii a to snižování nákladů, aby se cena tepla nemusela navyšovat. Pokud čísla shrneme, tak průměrný propad prodeje tepla za pana Vondryse činil zhruba 4%/rok. Z toho lze dovodit, že pokud by pan Vondrys zůstal ve své funkci, tak by se propad za léta 2015 až 2017 mohl dále snížit až o nějakých 15%. Vážení, dovedete si představit, kolik by dnes stálo teplo, kdyby pokračoval ve svých funkcích způsobem jemu vlastní a to ztrátu prodeje řešit navyšováním ceny? Na poslední Valné hromadě TST bylo nejen panu Vondrysovi, ale I pánům Seitzovi a Kuthelovi (jako vlastníci akcií TST) nabídnuto, aby, pakliže se domnívají, že TST se začíná blížit hranici ekonomického přežití, aby své akcie nabídli a TST je ráda od nich odkoupí. Takže uvidíme, nakolik je poplašná zpráva relevantní a zda své akcie urychleně nabídnou TST k odkupu.

 2. Senior (11. Červen 2018 v 7:29)

  Při zisku je tak fatální propad volných peněz na účtě podezřelý. Mlžení pana Zocha to jenom potvrzuje.

 3. Míra J. (12. Červen 2018 v 8:49)

  Díky panu Zochovi tomu článku věřím více, spíše mluví jako potrefená husa.

Nechcete pejska k adopci?