Rozhovor s lídrem Změny pro Strakonice Karlem Janským

jansky_zmena_pro_strakonice

„Psát o některých lidech je ve Strakonicích nyní rizikovou činností,“ říká lídr Změny pro Strakonice, Karel Janský

Přinášíme další rozhovor s představitelem politického uskupení, které na podzim kandiduje v komunálních volbách a nemá ještě zastoupení v místním zastupitelstvu.

1. Jste znám jako investigativní novinář. Ve svých článcích velmi silně kritizujete nynější vedení města. Dokonce zmiňujete i to, že se někteří lidé bojí zveřejnit své příspěvky. Je tu opravdu strach na místě? Není to trochu přehnané?

Ve Strakonicích dnešních dnů se nenosí věcná kritika. Politik by přitom měl umět trpělivě vysvětlovat své kroky a postoje. Současná koalice místo toho útočí na lidi osobními výpady. Zejména v diskuzích pod články a na sociálních sítích. Je to totiž jednodušší, než napsat svůj článek, který by měl hlavu a patu.

Lidem ve Strakonicích je vyhrožováno, u mne dokonce došlo na propíchnutou pneumatiku a vypuštěnou chladicí kapalinu u auta. Současný starosta mně přijel osobně do zaměstnání vyhrožovat v domnění, že mne zastraší. Za vědomí Policie ČR jsem pak zabránil vzniku dehonestujících webů jak na moji osobu, tak na občany Strakonic. Ten druhý měl vzniknout minimálně s vědomím starosty pod falešnou identitou na adrese „astrakonice.cz“.

Je například zdokumentovaný případ, kdy bylo člověku vyhrožováno propuštěním z práce pouze proto, že jeho dítě napsalo na facebook komentář proti současnému vedení. Jenom kolik lidí bylo po roce 2014 vyhozeno z práce a ještě k tomu vláčeno v médiích a pomlouváno. Bude trvat léta, než odezní bolest z tak masivní profesní, společenské a osobní likvidace mnoha lidí, a to několika málo jedinci z politického hnutí Strakonická Veřejnost.

Politika bohužel mnohdy není férovým kolbištěm pro výměnu názorů. Jeden dosud nekandidující člověk nám odmítl jít na kandidátku a své zdůvodnění zakončil slovy: „Je mi to líto, ale už se v životě nechci k politice ani přiblížit.“ A popsal nám hrůzy, jakými prošla jeho rodina angažovaná v politice.

Náš magazín www.iStrakonice.cz informuje o skutečnostech, které se jinde bojí i vyslovit. Lidem názor nenutíme. Názor je na nich, my pouze dodáváme důkazy, fakta a souvislosti. Kdokoliv může na našich stránkách polemizovat s našimi závěry, kdokoliv nám může dát náměty týkající se současného, ale i bývalého vedení města. Nebojíme se žádného tématu. Jako největší problém Strakonic dneška vidíme bagatelizování zla.

Jeden vzkaz všem. Jsem lídr politického hnutí Změna pro Strakonice. Sám se umím účinně bránit pomluvám a osobním útokům. Jakmile ale někdo napadne nedůstojně v osobní rovině kohokoliv na kandidátce Změny pro Strakonice, ten ani netuší, s čím si zahrává. Osobně budu tvrdě a nekompromisně odrážet útoky všech, kteří se o něco podobného jenom pokusí!

2. Tím, že jste se stal lídrem Změny, vstoupil jste aktivně do světa politiky. Na co byste se chtěl zaměřit?

Pracuji jako vedoucí odboru investic a správy majetku na městském úřadě ve Středočeském kraji. Spadají pode mne rovněž dotace a veřejné zakázky. Jsem tak profesionálem v komunálním prostředí a vím, jak funguje veřejná i státní správa. Jsem vystudovaný fyzický geograf a kartograf, lesní inženýr a sociální pedagog na Masarykově, Mendelově a Baťově univerzitě. Absolvoval jsem prestižní zahraniční program MBA, který mi Vysoká škola ekonomická v Praze nostrifikovala (uznala) jako inženýrský program VŠE „Ekonomika a management“. Původně jsem vyučený ve Zbrojovce Brno.

Za svůj život jsem zažil vzestupy i pády. Asi jako kdokoliv jiný. Vždy jsem se ale snažil zachovat se správně. Činil jsem tak i v době, kdy jsem věděl, že mi mé rozhodnutí nepřinese vítězství. Každý člověk se v životě setkal s něčím, co třeba nemohl ovlivnit, mnohdy i s nespravedlností. Vím to a snažím se proto o to více lidem naslouchat. Vždy, než začnu řešit konkrétní problematiku, potřebuji nejdříve pochopit vzniklou situaci a její souvislosti. Mé vzdělání i pracovní a životní zkušenosti chci využít pro rozkvět Strakonic.

Jako první po volbách zrušíme funkci tiskové mluvčí, protože politici i vedoucí odborů musí být manažery, kteří umí sami obhájit svoji práci. Okamžitě zrušíme omezení, kdy zastupitel má právo mluvit pouze tři minuty. Zastupitelé jsou zástupci občanů a nikdo je nebude omezovat v tom, co chtějí říct. Sám se postavím proti osobním výpadům na jednáních zastupitelstva a budu nekompromisně bránit každého napadeného. Ať půjde o člověka z koalice nebo z opozice. Chci postavit chod radnice na profesionalitě a vstřícnosti k občanům. Záleží mi na otevřené radnici, kam lidé budou rádi chodit. Zaměříme se rovněž na profesní vzdělávání pracovníků radnice.

Zabývám se dlouhodobě městem Strakonice ve všech jeho podobách a své poznatky publikuji ve webovém magazínu iStrakonice.cz. V něm si občané mohou přečíst, co vidím ve městě jako špatně fungující. A právě to jsou věci, které bych chtěl prioritně změnit. Kandiduji proto, že jsem si vědom situace, kdy současná politická reprezentace vede město hodně špatným směrem. Nechci jenom odhalovat nepravosti, chci pro Strakonice i něco udělat. Přitom lidem ukázat, jak by politika měla vypadat a že práce v politice má smysl.

3. Velkým tématem minulých voleb byla Přádelna. Po volbách ji město koupilo a byly s ní velké plány. Prý je nyní vše úplně jinak. Ale zatím toho veřejnost příliš neví. Jaká je představa vašeho hnutí, jak s ní naložit?

V minulosti jsem stál u zrodu jednoho velkého technologického centra a vím, jak takový projekt vzniká a jak je důležitá široká podpora lidí z mnoha oborů. Ve Strakonicích se bohužel jedná pouze o hračku jednoho muže. Projekt nesmyslného technologického centra v současné podobě okamžitě zastavíme. Město v něm totiž může reálně a zcela zbytečně utopit až stamiliony korun. Některá taková centra v republice již nyní krachují, je jich prostě moc. Raději rozvineme spolupráci s těmi stávajícími a do Strakonic dostaneme pobočku technické vysoké školy. Ušetřené peníze za zrušení nesmyslného projektu dáme do technické a občanské vybavenosti včetně infrastruktury.

Když ovšem řekneme a), musíme říct i b). Co tedy s Přádelnou, když už je zakoupena? Jsou dvě možnosti. První je najít investora, který objekt odkoupí a zavede v něm pro město smysluplnou aktivitu nebo výrobu. Občané se nemusí bát. Umíme zajistit, aby v budoucnu nedošlo k tomu, že se činnosti v Přádelně změní na něco, co by bylo pro město a jeho občany nedobré.

Reálná je i druhá možnost. Zažíváme dobu konjunktury, ekonomika státu je na tom dobře. Prožíváme období ekonomického růstu a těchto příznivých okolností je zapotřebí využít. Radnice díky tomu dostává do svého rozpočtu od státu ročně zhruba o 100 mil. Kč víc, než dříve. Obdržené peníze nesmíme projíst nebo pouze proinvestovat v maličkostech. Nabízíme občanům Strakonic, že z Přádelny uděláme „Městské centrum Přádelna“. Může tam být koncertní síň, taneční sál, součástí mohou být výstavní a společenské prostory. Jako významnou součást aktivit navrhujeme technické a přírodovědné klubovny pro žáky základních a středních škol. Ty budou vybaveny špičkovou technikou, pro městské i krajské školy jinak nedostupnou. V Přádelně může být i prostora sloužící pro činnost neformálních skupin, ve které se budou střídat.

Nyní na to peníze jsou. Snad ani nemusím připomínat, že se budeme snažit na projekt získat co možná nejvíc financí z EU a dalších dotačních možností. Umíme to. Pokud by se ovšem projekt realizoval v režii města, muselo by dojít k široké shodě nejenom v zastupitelstvu, ale i s občany města. K tomu bychom jmenovali odbornou a občanskou komisi. Nešlo by v žádném případě o projekt jednoho muže. Půjde o širokou diskuzi a to nejenom naoko, jako se děje dnes, kdy radnice nakonec stejně udělá to, co chce Strakonická Veřejnost.

Kde na to vezmeme? Město na to peníze má. Prosím, nevěřte současnému vedení, že na nic nejsou peníze. Nemluví pravdu. Finanční ukazatele hovoří jasně. Jenom za rok 2017 obdrželo město tzv. konsolidované příjmy ve výši 560 782 000 Kč. Rozvoj města neohrozí ani strašení splátkami z úvěrů, ani tzv. mandatorní výdaje (zákonem stanovené). Dostatek peněz pak zbude třeba i na chodníky. Stávající vedení peníze jenom suší na účtu a navíc ještě rabuje firmy s majetkovou účastí města. Jenom v roce 2017 například odčerpali (vyrabovali), neznámo na co a kam, 10 mil. Kč z Technických služeb. Tyto peníze se přitom mohly použít třeba na opravu komunikací.

4. Jakými tématy chcete vyhrát volby?

Prozatím pouze naznačíme. Nechceme, aby nás někdo napodoboval dříve, než to bude nutné. Na druhou stranu se nebojíme, že nám program někdo zkopíruje. Víme, co chceme, a rovněž víme, co můžeme nabídnout. A v čem je naše síla a schopnosti, které se nedají „ukrást“ – pokud se člověk pohybuje na jiné „vlnové délce“. Stejně se vždy musí najít někdo, kdo umí konkrétní myšlenky přenést z volebního programu do reality.

Sestavuji tým odborníků, který by vrátil Strakonice mezi prosperující a dobře hospodařící města, o kterých se mluví s respektem na všech úrovních. Strakonice mají obrovský potenciál růstu. Máme představu i projekt. Město má skvělé zázemí i bohatou historii, na kterou rádi navážeme. Opřít se dá o dobře fungující infrastrukturu a stávající průmyslové podniky. Je zapotřebí ale urychleně zastavit ekonomický propad zejména teplárny a pivovaru. Je nezbytné zbavit se populismu a možnému přílivu agenturních pracovníků. Je nutné se stát městem, které umí investovat a získávat stále ještě možné štědré dotace. Ty již pomalu končí, je poslední šance. Zejména ty z EU a Norských fondů, ovšem i ty národní. Každou korunu, kterou budeme chtít z městského rozpočtu investovat, dvakrát obrátíme a pokusíme se ji rozmnožit o dotační peníze.

Změna pro Strakonice má konkrétní program jak pomoci firmám a podnikatelům sehnat technicky zdatné a vzdělané pracovníky, což je jednou z našich priorit. Nepřipustíme, aby se ze Strakonic stala montovna nebo skladovna obsluhována stovkami kamiónů.

Je zapotřebí se zaměřit na technickou výuku mladých lidí a na jejich vzdělání v oborech matematika, fyzika, chemie a přírodopis. Takové zaměstnance totiž potřebují místní firmy. Sám mám v tomto oboru praktické zkušenosti. Například z účasti na jednom významném a úspěšném holandském projektu zaměřeném na technické a přírodovědné vzdělávání. Zdůrazňuji, že město je zřizovatelem základních škol a v této oblasti má výrazné možnosti i pravomoci. Domluvit se je možné také se středními školami, vše je pouze o komunikaci a slušném jednání. Chceme úzkou spolupráci mezi městem a školami, domem dětí a mládeže, nemocnicí i muzeem. Je přitom jedno, kdo je jejich zřizovatelem. Úzká spolupráce musí být rovněž se subjekty v majetku Jihočeského kraje, jelikož ty jsou určeny především pro občany našeho města a jeho návštěvníky.

Chceme podporovat stávající aktivity ve městě a vrátit důvěru samosprávě. Vrátit politickému prostředí ve městě profesionalitu, slušnost, konstruktivnost i rozhodnost. Nebudeme podporovat, aby město podnikalo a nahrazovalo tak činnost podniků, firem a podnikatelů. Na rovinu ovšem říkáme, že z pivovaru uděláme výkladní skříň města a že ho bude řídit odborník a ne městský politik z titulu své funkce. Pivovar musí pro Strakonice znamenat něco jako Budějovický Budvar pro Českou republiku.

Okamžitě zastavíme záměr současného vedení obsadit plánovanou průmyslovou zónu v Hajské za každou cenu a prostor na Hajské využijeme pouze tehdy, až se nám podaří pro něj zajistit konkrétní firmu s atraktivní průmyslovou výrobou. Neprodáme pozemky na Hajské žádnému developerovi, který by je jenom přeprodával, anebo tam zajišťoval činnost prostřednictvím zahraničních agenturních pracovníků.

Ve městě budeme výrazně podporovat sport, kulturu, a to i neformální skupiny. Nejenom před volbami, jak se to děje nyní. A čím bude člověk úspěšnější, čím více bude město reprezentovat, tím více od nás dostane. Výrazné podpory se dostane všem zájmovým uskupením ve městě, nejenom těm nejdůležitějším, jako jsou například hasiči. U těch bude výrazná finanční podpora samozřejmostí.

Budeme realizovat investiční akce ve prospěch občanů města. Nebudeme říkat, že opravou několika málo ulic jsme zahájili masovou opravu komunikací. Akce jako vylití Beranova dvora asfaltem a postavení mola nebudeme prezentovat jako vrchol našich investic. Beranův dvůr bylo zapotřebí opravit, mohlo se tak ovšem stát za čtvrtinovou cenu. Okamžitě začneme s rekonstrukcí západní části Velkého náměstí podle připraveného a schváleného projektu, protože jde o nejlevnější a stále nejlepší řešení, na které již existuje platné územní rozhodnutí. Projekt dáme ještě veřejnosti k závěrečným připomínkám. Nebude to přitom pouze naoko, jako k tomu přistupuje současné vedení města. Jejich ukončená architektonicko urbanistická soutěž realizovaná současným vedením města totiž aktivní zapojení občanů již neumožňuje.

Občané budou mít vždy otevřené dveře ke všem členům vedení města, i k tajemníkovi. Řediteli krajského úřadu Jihočeského kraje jsme jako hnutí zaslali dopis, ve kterém ho žádáme, aby nejmenoval nikoho do funkce tajemníka krátce před volbami, jak si to přeje současné vedení města. Nová koalice nechť si sama vybere svého člověka, když současné vedení nebylo schopné tajemníka zajistit.

Vedení města si nebude stěžovat, v jakém stavu město obdrželo. Udělá ale vše pro to, aby se mohlo pochlubit tím, co samo postavilo, vykonalo a zařídilo. Co se týká návrhů, ale i tzv. projektů v šuplíku, nebudeme rozlišovat, kdo je připravil. Zpravodaj města nebude plátek k vyřizování osobních účtů, půjde o kvalitní a přehledný informační zpravodaj pro občany města.

Ve městě budeme podporovat široké kulturní a společenské vyžití, a to bez rabování rozpočtů městských firem, jak se v současné době děje. Ano, kultura ve Strakonicích je i za současného vedení města na srovnatelné úrovni s minulostí. Až ale jednou občané zjistí za jakou cenu, zhrozí se. Kulturní, sportovní a společenské akce budeme efektivně propagovat v celé České republice i v zahraničí.

Peníze města půjdou na rovnoměrný rozvoj středu, ale i okrajových částí včetně osad. Občané budou mít k dispozici na webu města rozklikávací rozpočet, pomocí kterého budou moct sami radnici kontrolovat.

Zaměříme se na rozvoj tzv. chytrých měst – Smart Cities, kdy občan například vyfotí rozbitou lavičku nebo poškozenou značku a odesláním zprávy na určené číslo zajistí, že systém informaci předá přímo do počítače pracovníka, který je za danou agendu zodpovědný. Uvedený příklad je ale pouhým zlomkem možností.

Radnice bude otevřená, všechny důležité investice budou konzultovány s občany, kterým budeme podrobně vysvětlovat naše záměry. Část investic dáme občanům k jejich rozhodnutí.

V čele představenstev městem ovládaných společností nebude nikdo z vedení radnice, představenstva a dozorčí rady těchto firem se nestanou trafikami politiků. Důležité kontrolní výbory zastupitelstva budou mít členy z opozice.

Samostatnou kapitolou našeho programu bude péče o staré občany. Máme například projekt na zřízení kvalitní domácí hospicové péče pro staré lidi, kterou chceme rozvíjet a ne o ní pouze stále mluvit. Rovněž rozvoj domovů pro seniory má v našem programu hodně významné místo.

Nepovedeme negativní kampaň proti jednotlivcům ani subjektům, na druhou stranu budeme nekompromisně ukazovat na to, co je dnes ve Strakonicích špatného, co se děje s městskými penězi a firmami a proč chceme změnu. Nebudeme provádět populistické kroky, aby vzápětí vše museli občané draze zaplatit. Nepůjdeme proti občanům, nebudeme prosazovat projekty násilím či zákulisně.

5. S kým byste byli případně ochotni jít do koalice (a s kým ne)?

Bude nám ctí politicky soupeřit se slušnými subjekty a slušnými lidmi. Vaše otázka má dvě roviny. S kým budeme jednat o kolaci, nezáleží na nás, to určí voliči. A my je budeme respektovat. Naším právem a zároveň povinností je prosazovat tolik ze svého programu, kolik dostaneme procent ve volbách. Na druhou stranu na rovinu říkáme, že bychom neradi spolupracovali se Strakonickou Veřejností nebo se subjekty, ve kterých budou angažováni lidé blízcí tomuto politickému hnutí, které považujeme za extremistické. Aby voliči měli v tomto u nás jasno, zřídili jsme stránky www.strakonice2018.cz. S červeně označenými stranami a hnutími bychom spolupracovali neradi. Záleží ovšem na tom, jakými lidmi budou oni zastoupeni v novém zastupitelstvu. Nekompromisně NE říkáme pouze Strakonické Veřejnosti.

6. Jaké je Vaše motto?

Změna pro Strakonice chce obyvatelům města vytvářet co možná nejlepší podmínky pro kvalitní, příjemný, pohodový a cenově dostupný život a zároveň jim chce co nejméně překážet.

7. Máte již naplněnou kandidátku, se kterou předstoupíte před voliče?

Kandidátku ještě naplněnou nemáme, a to záměrně. Zatím ji ani nezveřejníme, protože Strakonice ovládla atmosféra strachu, ve které se lidé politiky bojí. Nebo spíše některých lidí, kteří napadají politické konkurenty ihned, jak se jejich jméno objeví na veřejnosti. Kandidátka se ale plní. Rádi ovšem mezi sebou uvítáme další spolupracovníky, kteří něco umí, nebojí se a mají ještě sílu argumentovat a vysvětlovat. Naplnění kandidátky nebereme jako závod s ostatními politickými stranami a hnutími. I člověk, který se přihlásí na poslední chvíli, má stále možnost kandidovat na některém předním místě. Definitivní verze kandidátky bude sestavena až na poslední chvíli, tedy na konci července 2018.

Na kandidátku hledáme lidi, kteří mají druhým co říct, čím je zaujmout. Nekádrujeme kandidáty, nešťouráme se v jejich soukromí, ani v jejich minulosti. Každý člověk si prošel svým vývojem, mohlo se mu v životě i něco nepovést. Zájem máme o ty z vás, kteří mají stále touhu a sílu něco dělat ve prospěch celku. Budeme rádi, když se nám ozvou lidé s nápady. Hledáme osobnosti, ale i občany, o kterých třeba dosud nebylo slyšet, ale mají svůj zajímavý projekt, který se občanům může líbit. Sejdeme se, popovídáme a třeba se i nedohodneme. Slušně se potom rozloučíme s tím, že máme každý jiné představy. I to se v životě stává. Klidně ale podpoříme člověka i z jiného politického spektra v konkrétním projektu. Nezáleží nám na tom, zda máte vysokou školu nebo jste vyučeni. Volíme k lidem stejný přístup, jako volil pan Baťa ke svým zaměstnancům. Ukažte nám, co umíte, ostatní nás nezajímá.

Nehledáme pouze 21 lidí na kandidátku. Hledáme i další příznivce a spolupracovníky, kteří nám pomohou s rozvojem města. Když například přijde člověk se zajímavým nápadem, řekneme mu: „Jsi vedoucí projektu, ten zrealizuj za naší maximální podpory a dotáhni ho do konce. My tě budeme podporovat, a ty budeš první, kdo se výsledkem pochlubí.“ Nechceme a nebudeme centralizovat moc. Pro své záměry hledáme širokou podporu napříč politickým a občanským spektrem názorů.

8. Chtěl byste něco vzkázat voličům?

Vážení voliči, jste pro nás tím, proč do voleb jdeme. Hlavní prioritou pro nás budete i po celou dobu volebního období. Přijďte k volbám a prosím, hledejte v programech reálné sliby a následně plnění slibů vyžadujte.

Pomozte nám doplnit náš volební program. Řekněte nám, co by se mělo ve městě změnit, co nového chcete zrealizovat. Třeba na našich setkáních s občany. Termíny a místa budou zveřejněna na našem webu www.zmenaprostrakonice.cz. Napsat nám můžete na e-mail info@zmenaprostrakonice.cz. Zavolejte nám na naši volební horkou linku na číslo 608 10 10 30.

Můžete nám nabídnout také svoji organizační pomoc nebo se k nám přidat. Můžete nás podpořit i finančně pomocí našeho transparentního účtu. Jeho číslo vám rádi sdělíme. Komunální volby v říjnu 2018 nebudou jednoduché a rozhodnou o směřování Strakonic na mnoho let dopředu. Chceme-li ovšem změnu, již nestačí jít pouze k volbám. Chce to mobilizovat okolí a aktivně se zapojit. Přijďte mezi nás a zrealizujte své představy a sny.

Děkuji za rozhovor.

Autor: Pavel Gerčák

3 782 views
Líbil se vám tento článek?

16 komentářů

 1. Zoch (14. Červen 2018 v 4:31)

  Abyste věděli, s kým „máte tu čest“ a co je Karel Janský za člověka, proč to dělá a co lze od něho očekávat, tak ho trochu ve světle faktů a důkazů níže představím. K. Janský je člověk s pochybnou a kriminální minulostí. Jako notorický neplatič výživného (dlužil dokonce 134 000,-Kč – viz rozsudek Ústavního soudu č. IV.ÚS 714/05 ze dne 7.6.2006) byl odsouzen a trest si odseděl ve věznici ve Znojmě. Navíc mu bylo soudně stanoveno, stýkat se s dcerami pouze ve Středisku sociální pomoci dětem v Brně, za přítomnosti odborného pracovníka, který byl oprávněn styk ukončit. To také o něčem hovoří. Závažnost jeho trestné činnosti je umocněna i tím, že se na něho nevztahoval ani amnestie presidenta Klause (viz „Amnestii dostalo tisíc neplatičů alimentů“ ze dne 31.1.13). Vyplývalo, že celá léta byl nezaměstnaný. Je tudíž s podivem, že při jeho „kvalifikaci“ (kdy si uvádí řadu titulů před jménem a za jménem) by ho nikdo nechtěl zaměstnat?? To také svědčí o něčem. Proč asi ? Čelil snad exekucím? Až v poslední době se nechal zaměstnat v Brandýse nad Labem. Jinak trvalý pobyt má v Brně. Jeho vztah ke Strakonicím je dán pouze tím, že po propuštění z vězení se seznámil s jistou paní V. ze Strakonic a občas ji zde navštěvuje. Před komunálními volbami 2014 se všemožně snažil „nabízet své služby“ a zapojit se do uskupení Strakonické Veřejnosti. Předkládal nám návrhy, jak by „zlikvidoval“p. Vondrysem a Pavla. Poté, co si Strakonická Veřejnost ověřila jeho pochybnou minulost, dala od něho „ruce pryč“ a distancovala se od něho. Své štěstí ještě zkoušel i u KSČM při senátních volbách, ale i tam se od něho distancovali. Ještě zkoušel své štěstí a hlásil se do výběrové řízení na místo ředitele Mě.ÚSS (po Ing. Sekničkovi). V předloženém trest. rejstříku měl záznam o výkonu trestu a proto byl z výběrového řízení vyřazen. Tyto skutečnosti způsobily, že začal ke Strakonické Veřejnosti chovat nepřátelský vztah a ve smyslu pořekadla „vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“ se spojil s pány Vondrysem, Pavlem, stal se jejich nejbližším kamarádem, vede jim politickou kampaň a současně jim dělá jakéhosi ministra propagandy svojí žumpou (viz „Krajně pomlouvačný server iStrakonice.cz jako nástroj pomsty Jihočechů 2012 na“ WWW.strakonicka verejnost.cz) a pánové Vondrys s Pavlem se za něho schovávají. O jeho „charakteru“ se lze dočíst i v jeho publikacích „Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva“, Brno 2008 a Rozpory při aplikaci tzv. syndromu zavrženého rodiče a jejich důsledky“ Brno 2011. Vyplývá z nich, že k setkávání s dcerami nepřistupoval ve smyslu „otcovské lásky“ jako otce s dcerami, ale zjevně těchto setkání využíval hlavně pro pořizování nahrávek jako důkazů. Lze se dočíst, že se k dcerám nechoval dobře, že mu byly úplně ukradeny, že se s ním nechtěly stýkat, že se zlým člověkem nikam chodit nechtějí, že je i různě zavíral v autě, že s dcerou mlátil i o zeď, že se o ně nestaral, že rozbíjel okna v bytě, že mamince dcer ubližoval Myslím si, že toto už nepotřebuje žádný další komentář, protože to svým způsobem ukazuje na charakter člověka. A na další charakter ukazují články, které píše na jeho webu, které ani nemá cenu komentovat. Celé lze uzavřít, že se zjevně jedná o psychicky nemocného člověka. A takového člověka si máme zvolit do zastupitelstva ??? Doplním, že zmiňované dokumenty jsou volně přístupné na internetu.

  • Šnobr (14. Červen 2018 v 7:49)

   Pane Zoch, vaše upjatost říká že se ho asi hodně obáváte a tím mu darujete docela dost voličů.

   • Oberfalcer (14. Červen 2018 v 4:01)

    Možná je pan Zoch upjatý, ale když se někdo vydává za něco, co ve skutečnosti není, je dobré na to upozornit. Pan KJ se tady prezentuje jako Brouk Pytlík, který všude byl a všechno zařídí. Zároveň se pasuje do role pracanta jako Ferda Mravenec. To je myslím smrtící kombinace – Ferda Mravenec s rozumem Brouka Pytlíka. Za socíku bylo obdobné rčení Aktivní blbec horší než třídní nepřítel, nebo ještě mne napadá postava poručíka Duba ze Švejka. Ale vážně – jestli někdo dramaticky špatně vychází se svojí rodinou a je dokonce zavřen za neplacení na své děti, jak potom může být uvěřitelný, že bude pracovat pro blaho ostatních (v podstatě anonymních) lidí? To má pan Zoch na mysli, kdo nevyjde s nejbližšími nemůže vyjít ani s cizími. Pro mne bezcenný rozhovor s bezcenným člověkem. Tečka.

    • Šnobr (14. Červen 2018 v 7:07)

     Tak mu nedělejte reklamu.

     • Martin (14. Červen 2018 v 7:15)

      Naopak, jen ať pokračují, soudný člověk si aspoň uvědomí, že nenávist plodí nenávist a kde dochází argumenty nastupuje agrese. Bůh chraň Strakonice před takovými lidmi.

     • Šnobr (14. Červen 2018 v 9:48)

      To si nemyslím. Negativní reklama taky reklama.

     • Martin (15. Červen 2018 v 3:36)

      Proto to říkám. Ale terčem mojí kritiky nebyl v tomto případě pan Jánský. To jste špatně pochopil.

     • Šnobr (15. Červen 2018 v 7:09)

      Tak to se shodujeme.

   • Šnobr (17. Červen 2018 v 8:14)

    Tady se nějaký strakonický hrdina opět schovává za pana Šnobra ?

 2. Procházka (14. Červen 2018 v 8:54)

  A že vám takový člověk vůbec stojí za ty litanie, pane Zoch? Tím se dostáváte na jeho úroveň.

  • Šnobr (14. Červen 2018 v 10:07)

   Ano a děláte mu tím kampaň.

 3. Martin (14. Červen 2018 v 10:49)

  Už je mi z toho, co předvádíte špatně od žaludku. Jste schopný najít špínu na kohokoliv, kdo nesdílí stejný názor. Bravo, kdy vám konečně dojde, že takhle odkopavate jen sám sebe.

 4. Nestranik (15. Červen 2018 v 11:41)

  p.Zocha jsem slysel mluvit na zaznamu ze zasedani zastupitelstva na youtube a musim rict, ze takovou snusku slatanin jsem nikdy neslysel…p.Zoch by si mel uvedomit, ze je clen zastupitelstva a ne tridni Hujer, co vsude bude hlasit a brecet na sve oponenty :D pripomina mi to latinske rceni : Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit, neboli koktavy ma rad koktaveho, protoze rozumi jeho slovum :) p.Zoch stimto klesa pod uroven.p.Janskeho, at on ma jakoukoliv minulost, ktera,se mi taky vubec nelibi…SV se stavaji uplakanou stranou vuci oponentum vyuzivajici moznosti stavajici doby a soc.sitich, kde agresivne a populisticky ciluji na ruzne sfery obyvatel…proto rikam, uz NE, nebudu je uz znova volit…

  • zoch (15. Červen 2018 v 6:17)

   Karle Janský, neschovávejte se za nestraníka. Je to zbabělé

   • Šnobr (15. Červen 2018 v 8:41)

    Pane Hrdličko, neschovávejte se za Zocha.

  • Martin (15. Červen 2018 v 7:35)

   No jestli se Strakonická veřejnost takového člověka nezbaví, na tuty je volit už taky nebudu. Jenom jim škodí.

Nechcete pejska k adopci?