Odchod ze Strakonické Veřejnosti byl nutností a také mou záchranou, říká bývalý místostarosta a nynější lídr Společně pro Strakonice Milan Jungvirt

 

 1. Minulé volby jste kandidoval za Strakonickou Veřejnost. Nyní jste založil nový subjekt, se kterým byste rád uspěl v podzimních volbách. S jakým programem chcete oslovit voliče?

Program našeho hnutí plně vystihuje náš název, Společně pro Strakonice. Osm let osobního napadání, urážek, zastrašování, vyhrožování a také polopravdy, někdy i lhaní, našemu městu určitě k rozvoji nepomohlo. V tomto si koalice s opozicí nemají co vyčítat. Společně pro Strakonice chce vrátit na jednání zastupitelstva především slušnost, profesionalitu a věcnost. Diskuze musí být bez zbytečných omezení, ale také nesmí být nekonečná. Ukončíme praktiky „zeptejte se na co chcete, my vám odpovíme také na co chceme“. Na otázky každého zastupitele by se mělo odpovídat veřejně, ne písemně, jako doposud. Je nepřijatelné, aby vedení města dotazujícího se zastupitele ignorovalo. Tímto chováním uráží všechny voliče bez rozdílu.

Druhou částí je naprosto konkrétní volební program, dotažený do detailů a voliči jej najdou na našich webových stránkách www.spolst.cz. Máme připravená řešení problémů, začínajících u malých dětí, přes školství, bydlení, podpory zaměstnanosti a podnikání až po péči o nejstarší seniory. Víme, jak rozvíjet zeleň, lépe uklízet město, kvalitně likvidovat odpady, budovat nová hřiště, ale i nové parkovací plochy v zastavěných lokalitách. Naše město má množství problémů, které známe a víme, jak je řešit.

 

 1. Jak byste zhodnotil své působení na radnici v úřadu místostarosty?

Tato otázka má dvě roviny. Pokud se jedná o hodnocení mé práce, tak soud vynesou občané města svým hlasováním ve volbách.

Druhou rovinou je, co přineslo působení na radnici mně. Moje obavy, jestli práci na radnici zvládnu byly veliké. Žiji ve Strakonicích doslova celý život, chodil jsem zde do školy, pracoval ve „zbrojovce“ stejně tak jako mí rodiče, máme zde obchod a mám zde přátele. Nechtěl jsem udělat ostudu sobě ani svému okolí. Na tom se stále nic nemění. Práce místostarosty byla pro mne školou života se vším všudy. Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, jak moc pravdy je v přísloví, kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe! Ten, kdo zalže v maličkostech, bude lhát i v zásadních věcech. „Kamarád“, který se chová nečestně k druhým, zachová se nečestně i ke mně. Ten, kdo krade v malém, bude časem krást i ve velkém. Ten, kdo nedodržuje vlastní pravidla, nebude dodržovat ani zákony státu.

 

 1. Byl jste u zrodu Strakonické Veřejnosti. Jak se zpětně díváte na váš odchod z hnutí, které převážně stálo na Vašich znalostech?

foto JungvirtAno byl jsem u zrodu SV. Přicházel jsem do hnutí v roce 2010 v pozici úspěšného obchodníka a také předsedy největšího zájmového spolku ve městě. Dával jsem všanc své jméno i jméno spolku. SV v tu dobu měla spoustu dobrých myšlenek, chtěla odstranit atmosféru strachu, chtěla dobře hospodařit, zefektivnit chod úřadu, pracovat pro občany. V roce 2014, ale přišli někteří lidé a myšlenky, se kterými se již nedalo plně souhlasit. Populizmus, osobní útoky, napadání, prospěchářství a kšeftování „něco za něco“. Ve volbách 2014 jsem přenechal druhé místo na kandidátce, aby se zvýšila naděje na úspěch SV. V tu dobu jsem věřil, že dokážu SV vrátit k původním myšlenkám. To, kam se hnutí za čtyři roky posunulo je velmi smutné. Urážky, korupce, hulvátství, protekcionizmus, plýtvání, populizmus, zastrašování, anonymy, lhaní. Můj odchod z SV byl nutností a také mou záchranou. Když jsem v listopadu 2014 přicházel na radnici, slíbil jsem svojí mamince a synům, že neudělám nic, za co by se měli stydět. Dodržení tohoto slibu znamenalo každodenní boj se svým okolím. Dnes jsem popravdě rád, že to takto dopadlo. Mám čisté svědomí i čisté ruce.

To že SV stála na mé práci si vlastně uvědomuji až dnes. Jako místostarosta jsem na podobné úvahy neměl čas. Viděl jsem před sebou spoustu problémů k řešení a občané mne platili za to, že je budu řešit.

Dnes je pro mne zadostiučiněním, když vidím, čím se radnice chlubí. Co postavila, opravila, pořídila. Dodělat započatou práci ještě nějak zvládají. Dodělat ji v termínu to již nezvládají a zahájit něco nového, to jim již opravdu nejde. Jeden příklad. V prosinci byla naprostou prioritou města výstavba venkovního bazénu se slanou vodou, v dubnu byl již bazén pasé a prioritou se stala rekonstrukce společné šatny plaveckého stadionu. Tato „nezbytná nutnost“ se již v červenci odložila na někdy příště. Za půl roku dva nápady a výsledek? Žádný. Mezitím, kdy se řešily tyto nezbytnosti, se do kritického stavu dostala střecha tělocvičny v Lidické ulici.

Jaké jsou priority našeho města? Kde je řádná péče o majetek obce? Kdo co plánuje a kam nás vede?

 

 1. Nyní jste lídrem Společně pro Strakonice. Mohl byste nám říci, co toto hnutí charakterizuje?

Společně pro Strakonice je hnutí postavené na zkušených lidech a dravém elánu mládí. Tím, co nás všechny spojuje je především rovnoprávnost v názorech. Věkový průměr kandidátů je těsně nad čtyřiceti roky a profesní průřez jde od jednatelů společností přes OSVČ, pedagogy, techniky až po řadové dělníky. Všichni žijí v tomto městě, každý máme jiné problémy, rozdílné názory, ale jen společná řešení nás mohou posunout dále.

Chceme být tou silou v zastupitelstvu, která zruší „zákopovou válku“. Chceme dopřát stejného sluchu všem zastupitelům, jejich názorům a jejich argumenty nepodceňovat. Když se podíváme na naše kandidáty, jsou to pracovití lidé a tuto jejich vlastnost chceme přenést i do komunální politiky. Zorientovat se v práci zastupitelstva chvíli trvá. Dobře si pamatuji své začátky, a proto jsme cílili na mladé.

Nemalou část svého života jsem pracoval ve „zbrojovce“, která mne formovala a odnesl jsem si odtud několik životních zkušeností. Velmi rád na toto období vzpomínám, protože právě tam jsem poznal, jak velké a překvapivé výsledky může přinášet dobře řízená spolupráce mládí a zkušeností.

Druhou zkušeností je důraz na pravidla. Pokud má činnost nést výsledky, musí být jasně nastavená pravidla a ta se dodržují všemi a za všech okolností. Pro řídící toto platí dvojnásob.

Třetí pravidlo je v komunální politice snad nejdůležitější. Oponent není úhlavní nepřítel, ale partner, který mi pomáhá najít mé vlastní chyby.

38448422_234875043827400_6317948191505383424_nI dnes po téměř čtyřech letech je na jednání některých zastupitelů vidět, že se v problematice zastupitelstva města neorientují. Strakonické zastupitelstvo nemine nutná generační obměna. Chceme, aby naši kandidáti začali svoji práci v jiné komunální politice než která nám dnes vládne.

 

 1. V září naplno vypukne volební kampaň. Všichni se budou předhánět v tom, jak nejvíce voliče zaujmout a v podzimních volbách uspět. Můžete už teď něco prozradit z vaší kampaně?

Jak povedeme naší volební kampaň prozrazovat nebudu, ale něco z našeho volebního programu prozradit mohu. Je to celkem jednoduché. Náš program vychází ze znalosti každodenních potřeb obyvatel Strakonic.

Máme připraven projekt výstavby nových nájemních bytů pro mladé rodiny. Podpora nové začínající rodiny je jedním z hlavních bodů našeho programu.

Vrátíme se k realizaci nového domova pro seniory, který současné vedení unáhleně zastavilo. „Husákovy děti“ se rychle blíží k důchodovému věku a potřeba péče o naše seniory každoročně roste a bez rozšíření kapacit ji nebude možné poskytovat ani v současné úrovni.

Myslet na budoucnost je nutné, ale stejně důležité je napravovat chyby let minulých. Ve městě máme sídliště Mír, Máj, Šumavská, Stavbařů, kde je žalostný nedostatek parkovacích míst. Podobně jsou na tom ulice Na Ohradě, Mlýnská a další. Problém je již tak velký, že znatelné zlepšení situace nepřinese navýšení stavu o desítky míst, ale pouze násobek stávajících parkovacích míst. Plány, se kterými přichází současné vedení jsou směšné a nic neřešící. Rekonstrukce Beranova dvora prostředí zlepší, ale nepřinese žádná parkovací místa navíc.

Samozřejmě, že naše výstavba parkovišť není plánovaná na úkor záboru zeleně. Naopak, zeleň na sídlištích musí být doplněna, zkvalitněna a pravidelně ošetřována.

 

 1. Už za několik dní tu máme opět po dvou letech Dudácký festival. S nástupem nového ředitele kulturního střediska přišli i určité změny co do konceptu celého festivalu. Jak se Vám festival v novém kabátě líbí? Reakce veřejnosti jsou zatím vesměs pozitivní.

Jsem jednoznačně příznivcem nového modelu. Byl jsem s úrovní a návštěvností 22. ročníku velmi spokojen, stejně tak jako naprostá většina jeho návštěvníků. Velmi mne tehdy mrzelo, jak media o festivalu informovala. Osobně jsem se ptal některých novinářů, jestli jsme opravdu byli na stejné akci. O to více mne tehdy překvapil pan starosta, který hovořil o chybách v organizaci festivalu. Každý, kdo někdy něco organizoval, potvrdí, že se žádná akce nepovede na sto procent. Podle mne se poslední ročník jednoznačně povedl a doufám, že i letošní koncept festivalu bude podobný. Velmi se na to těším.

 

 1. Co byste na závěr vzkázal strakonickým voličům?

Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. 10. 2018 budeme rozhodovat o další budoucnosti našeho města. Baví Vás rozhádané a rozdělené město? Máte rádi osobní útoky, urážky, pomluvy a napadání? Chcete, aby se rozvoj našeho města vždy po čtyřech letech otočil a začínalo se zase od znova, anebo chcete znát vize našeho města, našich životů, našich dětí?

Poslední dva starostové představují dvě vyhrocené polohy. Nikdy se neshodnou a nikdy nebudou hledat shodu. Pokud jeden z nich vyhraje volby, budou dále proti sobě bojovat a budou město rozdělovat.

Vedení našeho města nemůže být o konfrontaci a pomyslné výhře. Vedení města musí být o diskusi, porozumění a realizaci.

My Vám nabízíme vizi SPOLEČNĚ žít v krásném městě, SPOLEČNĚ diskutovat nad jeho rozvojem, SPOLEČNĚ hledat priority a SPOLEČNĚ město budovat.

Strakonice mohou být místem pro krásný a spokojený život.

 

Milan Jungvirt

lídr hnutí Společně pro Strakonice

 

Kandidátní listina politického hnutí Společně pro Strakonice

Poř.

č.

Jméno a příjmení Pohlaví Věk Povolání
1. Milan JUNGVIRT muž 54 OSVČ
2. Mgr. Mojmír ŠTEFAN muž 54 Jednatel společnosti
3. Stanislav VYDRA muž 67 Technik
4. Vojtěch JUNGVIRT muž 27 OSVČ
5. Miroslava BARTÁČKOVÁ žena 27 Rodičovská dovolená
6. Ing. Petr PECHER muž 27 Jednatel společnosti
7. Magdalena ŠVECOVÁ žena 59 Učitelka v MŠ
8. Mgr. Josef PILNÝ, DiS. muž 29 Pedagog ZŠ a ZUŠ
9. Helena MOCOVÁ LINHARTOVÁ žena 62 Ředitelka OS ČČK Strakonice
10. Ing. Martin VOJÁČEK muž 28 IT specialista
11. Lucie BOUDOVÁ žena 27 Rodičovská dovolená
12. Viktor LUKES muž 27 Elektro technik
13. Dagmar ŠEŠINOVÁ žena 52 Operátor výroby
14. Tomáš DOLEŽAL muž 26 Technik
15. Miroslava ŠTĚCHOVÁ žena 46 OSVČ
16. Dominik FIALA muž 25 Technik
17. Tereza LUKÁŠOVÁ žena 22 Grafička
18. Josef ŠTAMPACH muž 59 Brusič kovů
19 Marie SOUKUPOVÁ žena 56 Švadlena
20. Libor MAXA muž 54 Důchodce
21. Eva HÁJKOVÁ žena 44 Metrolog

 

 

Autor: Pavel Gerčák

3 799 views
Líbil se vám tento článek?

41 komentářů

 1. Úřednice (12. Srpen 2018 v 2:01)

  Celkem se zaujetím jsem si přečetla rozhovor s panem Jungvirtem. Musím se vyjádřit k jeho tvrzením co se týče MÚ. Po příchodu nové radnice jsme všichni měli obavy, jestli nezačne masové propouštění. Oddechli jsme si, protože k ničemu takovému nedošlo. Došlo k mnoha změnám a řekla bych, že k lepšímu. Tento stav netrval ale dlouho. Vše začalo, kdy navázal místostarosta vztah s naší kolegyní se sekretariátu. Od tohoto okamžiku vlastně začala řídit úřad sekretářka. Když si čtu pravidlo pana místostarosty, ,,Oponent není úhlavní nepřítel, ale partner, který mi pomáhá najít mé vlastní chyby“. Tak jeho jednání bylo naprosto opačné. Na koho úřednice ukázala prstem, kdo měl jiný názor, kdo byl chytřejší než ona, kdo by ji něco vytknul, tak ten měl okamžitě problém s panem místostarostou a šlo mu o místo. Dále šlo o místo i těm, se kterými se v minulosti neshodla. Například s šéfem životního prostředí odkud odešla a našlo se místo v sekretariátu. Dále měla spadeno i na kolegyně, které by měly potenciálně zálusk na pana místostarostu. Tato atmosféra se rozrůstala do obludných rozměrů a kdo šel do sekretariátu něco řešit už loučil se zaměstnáním. Děkuji hlavně panu starostovi, který těmto praktikám udělal přítrž. Oba dva partneři se okamžitě začali marodit a asi marodí do dnes. Po tomto razantním kroku se atmosféra strachu na MÚ opět změnila v atmosféru přátelskou a všichni úředníci si váží profesionálního přístupu od nového vedení.
  To, co dává pan místostarosta všem za vinu a chce náhle měnit, tak právě on vše naplňoval bezezbytku. Osobní útoky, urážky, pomluvy a napadání, tak tohle byl svět pana Jungvirta. A naopak hledání shody, diskusi, porozumění, kterých se dožaduje mu byla se sekretářkou cizí. Dovoluji si tvrdit, že tento názor má většina zaměstnanců úřadu a nejenom nich.

 2. Strakoňák (12. Srpen 2018 v 6:52)

  Paní úřednice , jste pěkná práskačka . Pan Jungvirt navázal vztah , no to je ale přestupek co ? Moc Vás mrzelo , že jste nebyla onou vyvolenou ? Stal se z Vás žalovníček , který je podělaný strachy z Jungvirtova návratu ? Nedivil bych se , kdyby Vám bylo doporučeno jiné pracoviště .
  Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit , že pan Jungvirt měl „tah na branku“ a jednal vždy férově . Bohužel byl v situaci , že úřad řídil tajemník , úředníček , který se držel hesla , kdo nic nedělá , nic nezkazí a kdo nic nezkazí , může být povýšen . Pan Jungvirt byl v kleštích . Z jedné strany tajemník , z druhé starosta a k tomu ta láska :-) . Pan Jungvirt se dle mého názoru dopustil jediné chyby , že nerespektoval nepsané pravidlo “ co je v domě není pro mně “ . Jak vidno zhrzené krasavice z radnice nezapomínaj .

 3. Volič (13. Srpen 2018 v 4:48)

  Co pan Jungvirt dokáže, již předvedl, úplně to stačilo, voliči nejsou hlupáci.

  • Inteligentní volič (13. Srpen 2018 v 5:13)

   Inteligentní volič pozná, že příspěvek paní Úřednice není ve skutečnosti od nějaké úřednice, ale od internetového fanouška Strakonické veřejnosti. Pokud úřednice městského úřadu neví, že zkratka je MěÚ, ne MÚ, tajemník (kdyby tedy Strakonická veřejnost nezničila městskou správu a nějaký byl) by měl okamžitě na stole její výpověď.

 4. Občan Strakonic (13. Srpen 2018 v 6:36)

  Rád bych se Vás zeptal pane Jungvirte, jak chcete vykonávat svou funkci, když jste již několik měsíců v pracovní neschopnosti. Dovolí Vám Váš zdravotní stav naplno pracovat pro město?

  • Milan Jungvirt (14. Srpen 2018 v 9:02)

   Pro osoby a skupinky řešící osobní životy spoluobčanů. Ano, jsem schopen pracovat pro město naplno. Již jsem to dokázal v praxi. Dva roky jsem zastával práci dvou místostarostů sám. Výsledky mé práce jsou ve městě vidět a občané je budou využívat ještě desítky let.
   Pro oživení paměti malá rekapitulace mé práce.
   Dodatky ke smlouvám mezi MŽP a městem Strakonice, upravující nakládání s finančními prostředky města. (cca 58 mil. ročně)
   Vyřešení problémů ohledně stavebního povolení a první fáze výstavby severního dopravního oblouku.
   Překládka směsného komunálního odpadu a dodatek smlouvy mezi městy Strakonice a Písek o svozu komunálního odpadu.
   Třídění a svoz bioodpadu ve městě.
   Projekt polozapuštěných velkoobjemových kontejnerů na odpad.
   Rekonstrukce kanalizace na Sídlišti 1 máje.
   Výstavba dětských školní hřišť u ZŠ Dukelská.
   Rekonstrukce ulice Poděbradova.
   Cyklostezka Nový Dražejov – Kaufland – ulice M. Alše.
   Rekonstrukce chodníku v ulici Na Ohradě.
   Rekonstrukce zimního stadionu a šatny pro sportovce u obloukové haly.
   Rekonstrukce a zateplení nádvorní budovy MěÚ.
   Nákup polohovacích lůžek a signalizačního zařízení v MěÚSS Strakonice.
   Oprava kuchyně a jídelny v MěÚSS Strakonice.
   Bikrosový areál v ulici Za Káním vrchem.
   Nový chodník v ulicích U Vrbiček, Leknínová, M. Alše.

 5. F.K.Ladislav (14. Srpen 2018 v 12:42)

  Dobrý den,
  chtěl bych se tímto zeptat Lukáše Houdka, zda pořád vidí smysl v anonymitě komentátorů? Je to nedůstojné a trapné, když se lidé nehodlají podepsat. Máme svobodu a demokracii, a když ani v takové době se člověk nepodepíše, tak je ještě horší, než udavači za nacismu a komunismu. Je to věc majitele webu, ale já bych anonymní glosy házel do koše. Variantou by bylo udělat registrované účastníky diskuze.

  Nyní ke článku. Milane, ty si opravdu myslíš, že ti mám zapomenout 3 roky Tvé arogance ve funkci místostarosty? Ty, který jsi byl nedílnou součástí všeho, co dělala SV, najednou odsuzuješ osobní útoky, urážky, pomluvy a napadání?
  Děláš si prdel?

  • Milan Jungvirt (14. Srpen 2018 v 1:51)

   Vážený F.K.Ladislave – jediný, který se podepíše. Jedna věc je být součástí a druhá věc je něco dělat. Koho jsem kdy já urazil? Koho jsem já kdy veřejně napadal? Koho jsem kdy pomlouval? Můžeš napsat konkrétně koho a kdy? Ano, byl jsem součástí SV od roku 2010. Za co myslíš že jsem byl odvolán? Přečti si citaci ze stránek SV.
   „S Milanem Jungvirtem jsme se rozloučili nedobrovolně v loňském roce, kdy z našeho pohledu upřednostňoval své osobní zájmy před společnými a nebyl ochoten sdílet společně s ostatními členy hodnoty a cíle Strakonické Veřejnosti.“
   Ano, nebyl jsem ochoten sdílet s ostatními členy hodnoty SV – osobní urážky, pomluvy, napadání, neustále lhaní, bezbřehý populizmus, atd.. Tyto hodnoty opravdu sdílet nehodlám.
   Nyní k mé aroganci ve funkci místostarosty. Pokud někdo přijde s návrhem, který považuji pro většinu občanů města za špatný, tak to dotyčnému řeknu do očí. Tak to bylo i s námi dvěma. Tvůj (vím, že jsi nemluvil jen za sebe) požadavek nechat uzavřenou spojnici mezi Kauflandem a Mírovkou jsem považoval za řekněme sobecký. Časem se ukázalo, že pravda byla na mé straně, ale to ovšem občanům zbytečně zaplacené pokuty již nevrátí. Ano, řidiči mají dodržovat zákony, ale politici mají předvídat a vyvarovat se unáhlených rozhodnutí.

   • F.K.Ladislav (15. Srpen 2018 v 8:53)

    Dík za konkrétní odpovědi. Také budu věcný.
    – Tvůj seznam toho, co jsi zařídil, je moc pěkný. Určitě jsi to úspěšně vymyslel a realizoval sám?
    – K Tvému arogantnímu jednání. Měl jsem na mysli zvláště výstupy na zastupitelstvu. Víš dobře, že jsem na hodně z nich byl a viděl jsem. Moc jsi nemluvil, ale když už, tak osobně a nechutně, zvlášť Vondrys a Pavel tě dováděli do brunátné nepříčetnosti. Nyní chceš s nimi spolupracovat?
    – S Mírovkou máš částečně pravdu. Byl jsem mluvčím, což by politik měl být, mluvit za lidi. Dneska je to otevřené a provoz stoupl o 200 %. Vadí mi, že Býček odmítá zřídit tam přechod, asi do doby, než tam přejedou nějaké dítě. A když není přechod, nemůže MP hlídat, když jdou studenti do školy.
    – ,,Koho jsem já kdy veřejně napadal?“ Na veřejném jednání zastupitelstva jsi do mikrofonu a do záznamu řekl, že s STBákem Stronerem nebudeš sedět v jedné místnosti (proto radnice porušovala zákon a tajemník Stroner nesměl na jednání rady).
    – Dělal jsi dlouho práci za dva místostarosty, ale jen proto, že kvůli Tobě odešla Brejchová.
    – Jako jediný Ti nevyčítám milostný vztah na pracovišti. Ale musíš si být vědom, že to nebyla jen Tvá soukromá záležitost, projevila se i v politické rovině.

    Víš, kdybys činil aspoň trochu pokání, chybovat je lidské, tak to beru. Ale po tom všem vystupuješ jako neomylný politik, který chce radikálně změnit místní politiku. Až na to, že chceš dělat jinak věci, které Ty sám jsi pomáhal uvádět do praxe. Je to, jako kdyby Lubomír Štrougal v roce 1990 odsoudil normalizaci a slíbil by, že to bude dělat jinak.

    • Milan Jungvirt (15. Srpen 2018 v 11:00)

     Tak k seznamu. Ano, vše jsem vymyslel, spočítal, nakreslil, postavil, zkolaudoval atd. To snad ani nemyslíš vážně. Tak to v politice nefunguje. Máš nějakou moc rozhodovat, udávat směr, říkat co si myslíš, že je dobré a co ne. Pokud je potřeba opravy silnice, máš jako politik možnost přijít s myšlenkou opravy, musíš prosadit přípravu projektu, najít na něj peníze v rozpočtu města, obhájit jej na radě, pak na zastupitelstvu. Když už se staví, musíš se neustále zajímat o to, jak se celá věc posouvá. No a pokud toto vše dobře dopadne, tak jsi se o to zasadil a považuješ to za svoji práci. Pokud neuděláš vše potřebné, zůstane projekt nedořešený, táhne se a výsledek není žádný. No a já jsem u toho seznamu (jinak má 58 bodů) udělal vše potřebné, aby to dopadlo. Někdy jde o drobnost v řádu tisíců. A někdy věc, která není vidět, ale má dosah řádu desítek i stovek milionů.
     Tak k pánům Vondrysovy a Pavlovy. Na pracovní rovině jsem s nimi jednal několikrát a neměl jsem problém je vyslechnout a pochopit. Tak jako každého. Pokud ale na zastupitelstvu někdo vědomě neříká pravdu, tak jsem na to reagoval. Možná že emočně, ale ne osobně. Vždy jsem argumentoval.
     Ke kauze Stroner. Řekl jsem, že s „někým kdo je evidován ve složkách STB jako agent, nebudu sedět u jednoho stolu“. Takto jsem to řekl na radě města a opakoval i na zastupitelstvu. Tam jsem reagoval, až když tajemník má slova záměrně překrucoval.
     K odchodu Brejchové. Odešla sama, sama rezignovala. Věděla dobře proč to dělá. Já jsem tou příčinou opravdu nebyl. Kdo to tvrdí, lže. Jinak k tomu, že jsem dělal práci dvou místostarostů sám. Městu se v tu dobu úspora jednoho platu místostarosty moc hodila a já měl na starosti peníze, které nebyly. Nikdo z politiků, ať koaličních nebo opozičních nemá dodnes ani tušení, jak špatně na tom město tenkrát finančně bylo.
     Nic nechci měnit radikálně, to spíš očekávám od vás, ale může to být jen můj předsudek. Zase to bude znít nadutě. Velmi často jsem říkal na zastupitelstvu, ještě na místě u dveří, nedělej to, nech to. Úplně stejně jsem to samé říkal na křesle místostarosty. Bylo to marný, marný, marný. Díky funkci u rybářů jsem zažil stovky schůzí různé úrovně. Vždy ta schůze dopadne podle toho, jak ji zvládne řídící schůze. Nezvládali to ani jeden.

     • F.K.Ladislav (16. Srpen 2018 v 5:23)

      Stroner není evidován, má dvě rozdílná lustrační osvědčení, momentálně se soudí. Jestli jsi, před čtyřiceti lety, nebyl u toho, jak donášel, tak bys měl ctít presumpci neviny. Jsme právní stát a rozhodne soud. Myslím si, že Stroner vyhraje. Pak by se měl, podle zákoníku práce, automaticky vrátit do své funkce.
      Měl jsi lví podíl na jeho politické, profesní i lidské likvidaci. Je Ti to málo, Milane?
      A co odstřel a následná dehonestace Sekničky, sládkové Vlkové, Seitze a dalších? U toho jsi nebyl aktivní? Jmenoval jsem jich jen pár, určitě máš vlastní seznam.

      Odpověď anonymovi F.K.Břetislav (proto požaduji registrované diskutéry, nikdo s takovým jménem neexistuje), výjimečně, příště už neodpovím, ale protože se týká mě: Nezařídil jsem zákaz vjezdu, slíbil to starosta na bouřlivém jednání s občany v DK. Tam také slíbil, že se u nás zachová klidová zóna. Nikdo ho nenutil změnit Vondrysovo projekt, dvacet let připravovaný a z jednoproudé silnice udělat dvouproudovou. Mezitím si Vlasák nastrčil bílé koně, kteří za něj koupili od města pozemky, nyní už jsou jeho a bude tam stavět garáže a ještě něco, co tají. Mě hlavně zajímá bezpečnost, když jdou děti do školy, tak tam jezdí automobilisté jako blázni, je jen otázkou času, až tam něčí, třeba vaše dítě nebo vnouče, přejedou. Navrhl jsem tam lavičku, aby si mohli důchodci odpočinout, za ni radě děkuji. Ještě navrhuji označení přechodu pro chodce, aby se ráno děti dostali bezpečně do školy. Vy to považujete za nesmysl. Já ne.

  • Lukáš Houdek (14. Srpen 2018 v 9:45)

   Máš, Františku, pravdu, že některé internetové komentáře skutečně nejsou známkou seriózní diskuze, někdy už jen kvůli tomu, že se jejich autoři nepodepíší. Každopádně registrace nemusí problém odstranit; víš sám, že například na Facebooku může diskutovat jen registrovaný uživatel, přesto je tam plno fake profilů. Určitě bych mazal komentáře, kdy někdo bude druhému sprostě nadávat či ho hrubě veřejně urážet. V tomto ohledu zdejší diskuze ještě nejsou nijak hrozné. Každopádně variantu registrovaných uživatelů nezavrhuji.
   Musím se však zastat pana Jungvirta – on si i jako místostarosta držel odstup od největší špíny posledních let.

  • Tomáš Pejchal (29. Srpen 2018 v 7:32)

   F.K. Ladislav skvělé neanonymní jméno. Umírám smíchy ☺☺☺.
   Děláš si prdel?

   • Lukáš Houdek (29. Srpen 2018 v 4:28)

    Prosím bez vulgarismů. Navíc Fanda se takhle vážně jmenuje.

    • Tomáš Pejchal (29. Srpen 2018 v 9:54)

     Tak to se panu F.K. Ladislavovi omlouvám. Co se týče vulgarismu, tak jsem parafrázoval pouze jeho komentář.

 6. Nastrojar (15. Srpen 2018 v 4:39)

  To je samochvaly až to smrdí. Všichni víme že byl Jungvirt nucen odejít kvůli své aféře se sekretářkou. Teď se ještě naparuje a dělá ze sebe supermana. Je to vůl a z lidí dělá blbce.

  • Jana (15. Srpen 2018 v 5:35)

   Blbce jste ze sebe udělal sám. Jse hulvát jako Váš starosta.

   Sleduji těch několik komentářů a opravdu se divím, proč kdokoliv chce pracovat pro město a jeho občany ,když jedny zajímá jen jeho osobni!!!!vztah a jiné nezajímá skoro nic.Je mi lito,ale nikdo jste nenapsal nic k návrhům, jen a jen osobni útoky

   • Volič (15. Srpen 2018 v 6:44)

    Zažil jsem pana Jungvirta a jeho přítelkyni a vím co společně dokáží. Myslíte, že jsou Strakonice tak velké a anonymní?

 7. Nastrojar (15. Srpen 2018 v 6:57)

  Milá Jano, osobní vztah pana Jungvirta je mi jedno. Musí ho ale umět oddělit od profesního vztahu. To neudělal a vozil se po lidech, které jeho partnerka nemusela. Za druhé, pan Jungvirt chce spojovat poté, co se s každým rozhadal. A za třetí, nepokrytě se vychvaluje, jak vše dokázal sám, což je bezesporu nesmysl.

  Tak to máte politicky korektně, na významu se nic nemění.
  Hezký den.

  • Hájek (15. Srpen 2018 v 9:29)

   Jste opravdu velký chlap, když se neumíte ani podepsat. Pan Jungvirt má v sobě víc kuráže než vy. Útoky na něj od nepodepsaných přispěvatelů považuju za nechutné a myslím si, že mu to voliče spíše dodá.

 8. Občan Strakonic (15. Srpen 2018 v 11:33)

  Dobrý den,
  ptal jsem se vás, pane Jungvirte, na vaší pracovní neschopnost, pakliže vás zvolí, zázračně se uzdravíte, a když ne, budete marodit dál? A kdy provádíte svou politickou kampaň, v době vycházek? Tak jak je to s tou Vaší čestností?

  • Hájek (15. Srpen 2018 v 12:03)

   Pan Jungvirt vám už odpověděl. Zaměťte si s tou čestností před svým prahem, když jste takový srab a neumíte se ani podepsat. Pane Jungvirte, nenechte se otrávit těmito hrdličkovci a držím vám palce.

   • Občan Strakonic (15. Srpen 2018 v 12:24)

    Pane Hájek alias kdokoliv, je to tak těžké odpovědět na jednu jednoduchou otázku? Naptal jsem se co sám bez nikoho dokázal, protože jak to opravdu bylo se dočteme ze zápisů rad a zastupitelstev, které jsou volně přístupné na internetu.

    • Lukáš Houdek (15. Srpen 2018 v 2:27)

     Zdravotní stav je soukromá záležitost, nestojím o bulvár. Další příspěvek na toto téma bude smazán.

  • Milan Jungvirt (15. Srpen 2018 v 1:27)

   Tak pro občana Strakonic. Chcete znát moji diagnózu, výsledky vyšetření, snímky z rentgenu, EKG, výsledky CT vyšetření a co ještě dál? Chorobopis mých rodičů a sourozenců, taky chcete? A co prarodičů, to již ne? Nebo ano? Jen si řekněte.

 9. F.K.Břetislav (15. Srpen 2018 v 9:56)

  Dobrá a věcná diskuse :-) .Volič hned pozná , co Strakonice potřebují a proč jít k volbám . Pan Volič má pravdu , volič není hlupák . Pane FKL , nenavádějte pana Houdka , jak má zacházet s nepodepsanými komentáři . Pan Houdek dle mailových adres snadno zjistí , kdo za nimi stojí a pak už je to jen o jeho profesionalitě a jakési polonovinářské etice . Vás , pane FKL , více než obsah komentářů zajímají jména jejich autorů . Založte si vlastní webstránky , a komentáře si mažte a házejte do koše dle libosti , je přeci demokracie . Nebo Vám někdo brání ? . To si fakt nedělám prdel ( ten hrubý výraz je převzatý od jiného autora ) . Až v této výměně názorů jsem konečně zjistil , kdo stál za nesmyslně uzavřenou spojkou do nákupní zóny . Fakt se nechce věřit , že tuto pakárnu někdo navrhl a dokonce obhajoval coby veřejný zájem . Asi se budete muset smířit s tím , že pan Ing. Býček neschválí každý nesmysl . Na rozdíl od Vás nese za svá rozhodnutí odpovědnost .

 10. F.K.Ladislav (16. Srpen 2018 v 5:26)

  Pardon… děti dostaly.

 11. Milan Jungvirt (16. Srpen 2018 v 7:11)

  F.K.Ladislav
  Stroner není evidován!? – Proč dostal osvědčení, jaké dostal? Proč jej tedy ředitel KÚ z pozice tajemníka odvolal? Soudí se o to, že není zapsaný, anebo o to, že je zapsaný neoprávněně? Nebyl jsem u toho, když donášel. Musím respektovat zákony a soudy a pokud to nedělám, nesu si za to zodpovědnost. Pan Stroner je evidován ve svazcích STB a změnit to může jen pravomocné rozhodnutí soudu. To zatím není, a proto zůstává platné i jeho pozitivní lustrační osvědčení. Vše, co se okolo toho událo nemuselo být, kdyby pan Stroner respektoval zákon a fakta. Je tam zapsaný, číst umí dobře. To si myslel, že se to přejde?
  Pan Seknička – hlasoval jsem o jeho odvolání. To, že to bylo na základě lživých informacích od paní Brejchové a starosty, je jiná věc a moji vinu to nesmaže. To uznávám. Hlasoval jsem a tím to taky z mé strany skončilo. Odvolání z funkce není dehonestace. Denně jsou v republice odvoláni z funkce stovky slušných lidí.
  Co jsem kdy řekl křivě o paní Vlkové? O panu Saitzovi? Můžeš citovat? Nemůžeš, nevyjadřoval jsem se ani k pivovaru, ani k teplárně. To vše, co mi tady dáváš za vinu, nemáš ničím doloženo. Jsou jen nepodložené pomluvy. Jmenujete se Změna pro Strakonice. Změna bude ve stylu, nebo jen změna osazenstva a styl zůstane?

  • F.K.Ladislav (17. Srpen 2018 v 10:29)

   Dobře, nebudu do toho dál šťourat. Pochopil jsem to tak, že všechno špatné ze SV dělali ti ostatní a Ty jediný jsi se od začátku prezentoval jako odpůrce jejich stylu.
   Nechci dělat pod rozhovorem s Tebou reklamu konkurenčnímu politickému subjektu, ani tu nejsem jako jejich tiskový vyslanec. Mluvím tu jen za sebe. Odpověď snad nalezneš v mém článku, který brzo vyjde zde na estrakonice.cz. I v něm jsem se vyjádřil jen sám za sebe.

 12. Josef Krt (17. Srpen 2018 v 11:52)

  Rád bych se zeptal, kdy zveřejníte kandidátní listinu vašeho hnutí? Jestliže je již zveřejněna, tak, prosím, kde? Na vašem Facebookovém profilu hnutí jsem ji nenašel. Dle mého názoru si volič v komunálních volbách vybirá spíše podle osobností, než podle programu (papír snese všechno).

  • Kdo hleda, najde (17. Srpen 2018 v 6:34)

   Www.spolst.cz

  • F.K.Ladislav (18. Srpen 2018 v 7:31)

   Dobrý den, na facebooku se nepohybuji, ale mám informaci, že ve skupině našeho hnutí byla kandidátka zveřejněna. Naprosto souhlasím, že komunální volby jsou o lidech, ne o stranách. Zákon o kom. volbách je bohužel tak nastaven, že nutí strany k plným kandidátkám, přičemž většina kandidátů ani nechce do zastupitelstva. A z těch, co tam chtějí, je nejmíň půlka chtivých po moci a funkcích. Což neznamená nejít volit. Jsou tři způsoby, jak dát platných 21 hlasů a volič si může hrát. Pak se dostanou na radnici i lidi, kteří by jinak v tuhých stranických sekretariátech neměli šanci se volebně prosadit.

   • Milan Jungvirt (18. Srpen 2018 v 7:41)

    Nevím, jestli jsi to pochopil správně? Byl jsem členem SV, nesu za její chování svůj díl viny, před tím neutíkám. To, z čeho jsi mne ale obviňoval konkrétně, to jsem neudělal, anebo to bylo jinak, než jsi Ty napsal.
    Je ohromný rozdíl mezi SV 2010 a SV 2018. V roce 2010 byla SV v opozici, něco kritizovala a něco navrhovala. V roce 2014, 15 začala pro občany něco dělat, měla myšlenky a plány. V letech 2017 a 18, ale všechno toto zahodila a dělá přesně to, co v roce 2010 kritizovala. Je velmi jednoduché a zkratkovité házet všechny do jednoho pytle. Já sice také napíši SV, ale to neznamená, a nemyslím si to, že ty levárny dělají všichni lidé, kteří jsou na jejich kandidátce.

 13. Josef Krt (18. Srpen 2018 v 11:31)

  Jsem překvapen a to nemile. Pokud budu chtít pracovat na MěÚ jako úředník, musím mít minimálně středoškolské vzdělání a Vy si troufáte postavit na kandidátní listinu člověka, který pokud já vím, dokončil pouze základní školu. Ďekuji nemám zájem, sbohem.

  • Ján Vavro (18. Srpen 2018 v 10:56)

   A co ten pravopis, pan Krte?

  • Milan Jungvirt (19. Srpen 2018 v 5:29)

   Vážený pane, jste plný předsudků a nechápete rozdíl mezi zvolením do zastupitelstva a pracovním poměrem. Jsou to dvě diametrálně rozdílné věci. Kandidátní listina umožňuje, v případě úspěchu u voleb, zasednout v zastupitelstvu. To je vše. Žádný pracovní poměr z voleb nezískáte. Nevidím jediný důvod, proč by v zastupitelstvu města nemohl zasedat člověk, který má ukončené základní vzdělání. Zákon jasně stanoví, co musí kandidát splňovat a všichni kandidáti, všech politických stran a hnutí toto splňují. Je na voličích, ať si rozhodnou, kdo je bude v zastupitelstvu zastupovat.

   • Josef Krt (20. Srpen 2018 v 11:40)

    Omlouvám se, pane Jungvirte, ale nedokáži si představit, jak by zastupitel, nedej bože radní, se základní školou mohl instruovat například vedoucí odborů, kteří musí mít vysokoškolské vzdělání.

    • Lukáš Houdek (20. Srpen 2018 v 12:07)

     Každý člověk má aktivní i pasivní volební právo, přenechme to na voličích. Navíc je nutno chápat rozdíl mezi přítomností na kandidátce a řízením čehokoliv.

     • Josef Krt (20. Srpen 2018 v 3:54)

      Pokud kandiduji ve volbách „jdu s kůží na trh“ a nemohu si myslet, že voliče zajímá pouze fotka, věk, povolání a politická příslušnost.

    • Milan Jungvirt (20. Srpen 2018 v 4:45)

     To je dobře pane Krte, že si neumíte představit jak by zastupitel, nebo radní instruoval vedoucí odborů. To je opravdu moc dobře. Představoval by jste si totiž protiprávní jednání zastupitele nebo radního! Zastupitelstvo a rada města mohou úkolovat starostu, místostarostu a tajemníka, ne jednotlivé pracovníky úřadu.

 14. Karel H. (21. Srpen 2018 v 2:57)

  Pane Josef Krt. Politice moc nerozumím , ale ještě poznám, že používáme fake jmeno.
  Pokud kandiduji ve volbách „jdu s kůží na trh“ to jsou vaše slova,ale fake jmeno.
  Myslím si, že sám máte kostlivce ve skříni. A asi se bojíte o své misto,ktere momentálně asi mate.

Nechcete pejska k adopci?