Co Vám nabízí STRAKONICE-PŘÍMO za program? Zvýšení atraktivnosti města a příjemný život Strakoňákům

V předvolebním čase většina kandidujících subjektů opakuje různá hesla a sliby – budeme opravovat a zlepšíme stav chodníků, silnic, městského majetku (dětských hřišť, škol, veřejných prostranství, parkovišť), zajistíme bezpečnost (městskou policií), budeme podporovat kulturu a různé spolky atd. Toto vše bylo, je a bude pro existenci města samozřejmost, vykonávalo to vedení města v každé době – za první republiky, za války i za bývalého režimu. V těchto slibech se my nechceme s ostatními předhánět.

 

Náš program se dá shrnout do dvou hesel:

 

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI MĚSTA a PŘÍJEMNÝ ŽIVOT STRAKOŇÁKŮM

 
Atraktivnost města je sice důležitá pro návštěvníky, ale zejména pro jeho obyvatele. Podstatou je motivovat mladé lidi, aby neopouštěli svůj domov a ve Strakonicích zůstávali i v produktivním věku. Možnost vyšších zisků bude vždy ve větších městech, my však chceme většinu S-Pmladých lidí přesvědčit, že větším přínosem je společný život s širší rodinou ve městě jejich rodičů a prarodičů. Pro naše babičky a dědečky je toto rozhodnutí možná důležitější než celý volební program dohromady.

Není třeba opakovat, že dobře míněné záměry nikdo z nás rušit nechce ani nebude (revitalizace sídlišť, kulturního domu, plaveckého stadionu atd.). Naprostá negace všeho minulého by městu jistě nepomohla. My se nebojíme převzetí některých našich programových bodů konkurencí. Naopak budeme rádi ve shodě s našimi politickými soupeři, pokud nám všem půjde o jednu věc – blaho města. Koneckonců komunální politika je o lidech a potřebách obyvatel města.

Náčrt našich vizí zveřejňujeme mezi prvními. Je založen na dvou dlouhodobých cílech (zvýšit atraktivnost města a zpříjemnit život Strakoňákům).

 

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI MĚSTA

 1) DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADOU I STARŠÍ GENERACI

 Realizace dostupných malometrážních bytů i příprava nových zón pro výstavbu rodinných domů.

=

Cíl – omezit stěhování Strakoňáků za bydlením.

 

2) DOSTUPNÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST

Nová mateřská škola pro severozápadní část města (Jezárka, Dražejov, Habeš).

=

Cíl – umístit občanskou vybavenost tam, kde je potřeba.

 

 3) ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STRAKONIC

Ve spolupráci s dalšími městy zintenzivnit tlak na realizaci rychlostní komunikace I/4 (Praha-Strážný) a modernizaci hlavních dopravních tepen do města např. komunikace  I/22 (České Budějovice-Plzeň).

=

Cíl – zatraktivnění města pro stávající i nové podnikatelské subjekty, které přináší pro obyvatele pracovní příležitosti. Město nesmí zaspat a musí být aktivní.

 

 4) DOSTUPNOST OKOLNÍCH OBCÍ BEZ AUT

Bezpečné cyklostezky do Katovic, Slaníku, Nebřehovic a dalších okolních obcí.

=

Cíl – rozšíření cykloturistiky, ekologické dojížďky do zaměstnání, méně aut ve městě, zdravější prostředí pro občany.

 

 5) DOSTUPNÉ PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Nejen rozšiřovat parkovací plochy, ale zlepšit dostupnost služeb pro obyvatele v místě bydliště či zlepšit podmínky pro cyklisty.

=

Cíl – ekologičtější město.

ZPŘÍJEMNÍME ŽIVOT STRAKOŇÁKŮM

 

 1) VÍCE PÉČE O STARŠÍ GENERACI

Rozšíření mobilní pečovatelské péče, dostatek míst pro seniory, občany města, v místních zařízeních. Základní snahou by mělo být vždy poskytovat vynikající péči seniorům přímo v jejich domovech, neboť víme, že sebelepší zařízení jim nenahradí vlastní domov.

 

 2) OBNOVA MĚSTSKÉHO CENTRA ZDEVASTOVANÉHO ASANACÍ V MINULÉM STOLETÍ

Řešit jednotlivá problémová místa (čtyřproudou silnici u hradu, nároží, ostrov v centru, západní část náměstí) na základě efektivního komunikačního a urbanistického návrhu celého centra. 

 

 3) SPRAVEDLIVÉ ROZDĚLENÍ ROZPOČTU MĚSTSKÝM ČÁSTEM

Umožní například revitalizovat zanedbané návsí v městských částech.

 

 4) PODPORA ZÁJMOVÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ

Výstavba nové tribuny u hřiště v Dražejově, rekonstrukce zimního stadionu, realizace zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti na Křemelce atd.

 

 5) ZAVEDE VEŘEJNÉ WI-FI ZDARMA

Dle vzoru mnoha malých i velkých obcí využít nejefektivnější realizaci (chytré lavičky či koše atd.).

 

Jedná se o náčrt našich priorit. Nezapomínáme ani na další zlepšování podmínek pro tělesně postižené a maminky s dětmi – například prostřednictvím slev, neboť se domníváme, že spolu se seniory tyto skupiny úlevy opravdu potřebují.

Naše město se v uplynulých dekádách muselo vyrovnat s poklesem průmyslové výroby či asanací centra. Přesto netvrdíme, že se nyní žije v našem městě špatně. Chceme dát městu novou vizi, která zabezpečí jeho další životaschopnost a rozvoj v příštích letech. Nechceme pouze slibovat to, co musí zajišťovat vedení města v každém volebním období, chceme vidět dál.

 

R. Flachs, M. Špecián, V. Marek, M. Červinka, V. Králíček atd.

 

Autor: Robert Flachs

1 081 views
Líbil se vám tento článek?

3 komentářů

 1. volič (4. Září 2018 v 8:10)

  Neslibujeme to co ostatní , nemáme malé cíle . Zvýšíme atraktivnost Strakonic a zpříjemníme Strakoňákům život . To nejsou sliby ? Opravené komunikace a chodníky , to dělali a budou dělat nebo spíš slibovat všichni . Poradí pan Robert , jak plnění „neslibů“ STRAKONICE – PŘÍMO bude volič kontrolovat a hodnotit ? Otázkou zůstává , zdali opravené chodníky jsou opravdu pro komunální voliče méně , než vzletné a nekontrolovatelné sliby typu ZVYŠÍME A BUDEME USILOVAT .

 2. Občan (5. Září 2018 v 7:00)

  V článku je napsáno, že opravy chodníků, silnic jsou běžnou součástí činnosti města. To znamená, že i v případě jejich „vlády“ bude město tyto činnosti provádět. Jestliže mají nějaké dlouhodobé vize jedině dobře. Protože nyní vidíme u nás ve městě i celostátně, že se řeší skokově jen krátkodobé věci – maximálně věci, které jsou dlouhodobě plánované opravy vodohospodářského zařízení v rukou města. Každý slib si může volič vyhodnotit sám – jestli si k tomu vezme vypomůže statistikou nebo vlastními zkušenostmi je to je a jen na něm.

  • volič (5. Září 2018 v 10:30)

   Určitě nejsme v rozporu . Pouze bych si dovolil opravit Vaše tvrzení , že opravy jsou běžnou součástí činnosti města . Spíš bych tvrdil , že by „měly být “ běžnou součástí …… . Vždy tomu tak ve Strakonicích nebylo . Prý to tak v nedávné minulosti bývalo proto , že chodníky a komunikace nemají volební právo a splnění slibu je na rozdíl od opraveného chodníku hůře kontrolovatelné :-) . Nic proti dlouhodobým vizím a statistikám . Uvidíme , možná je volič při volbách ocení . Jinak proti programu žádná námitka , je to opravdu na voličích .

Nechcete pejska k adopci?