Projektový den Gymnázia Strakonice k 100. výročí vzniku republiky

Ve středu 24. října se na našem gymnáziu uskutečnil projektový den, jímž jsme se rozhodli důstojně oslavit jednu z nejpodstatnějších a zároveň nejradostnějších „osudových osmiček“.

Naši studenti dopoledne sledovali téma v „naučných dílnách“ (kinematografy, muzeum, archiv, knihovna, Grafoman, zeměpis, čs. legie, Karel Čapek, T.G.M. sociolog) a získané klíčové poznatky si utřídili v připravených pracovních listech. Poté se rozešli podle oblasti bydliště na „Regiony 1918“, kde jim studenti tříd 3.A a 4.A prezentovali výsledky svých badatelských projektů – jak probíhalo vyhlášení republiky na Strakonicku, Horažďovicku, Blatensku, Volyňsku i v rozličných koutech Pošumaví. Poté si podle zájmu vybrali aktivitu ve výtvarné, sochařské, hudební, dramatické, taneční či anglické dílně. Celý program vrcholil slavnostní ceremonií, jejímž jádrem byla poutavá přednáška emeritního senátora Ing. Josefa Kalbáče o čs. legionářích ze Strakonicka. Důstojnost celému pořadu dodali také nastoupení skauti a krojovaní muzikanti z řad našich studentů. Ve 14 hodin byla za účasti řady dalších významných hostů zasazena ve východní části areálu školy pamětní lípa, u níž jsme všichni sborem zazpívali národní hymnu.

Děkujeme tímto všem spolupracujícím institucím za mimořádně zdařilý projekt: Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Státní okresní archiv Strakonice, 25. protiletadlový raketový pluk AČR ve Strakonicích.

PhDr. Miroslav Žitný, Gymnázium Strakonice

projekt_100_01projekt_100_02projekt_100_03projekt_100_04

Autor: Miroslav Žitný

1 794 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?