Pozvánka na besedu o migraci

V sobotu 10. 11. 2018 se od 14:45 uskuteční ve Strakonicích na hradě v Rytířském sále beseda s názvem Schvalování Globálních paktů.

Témata besedy budou:

  • Newyorská deklarace,
  • Marrakéšská deklarace,
  • Istambulská úmluva,
  • Globální pakt OSN o pravidelné a řízené migraci.

Deklarace, úmluvy a pakty:

Migrační politika založená na lidských právech, přerozdělovací mechanismus, přesídlování, skupinové uznání statusu osob, slučování rodin, návratová politika, legalizace ilegálních přechodů hranic, imunita pro neziskové organizace, financování, cenzura.

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 budou členské státy na vrcholném setkání představitelů členských států OSN v Maroku přijímat Globální pakt o uprchlících a Globální pakt o bezpečné, pravidelné a řízené migraci.

procentoHlavním hostem této besedy bude Zdeněk Chytra.

Pan Chytra žije v Berlíně a pracuje v Zivile Koalition, kterou založila bývalá europoslankyně a stávající poslankyně německého Bundestagu za AfD Beatrix von Storch.

Civilní koalice je spojení občanů, kteří se zasazují o větší společenskou angažovanost v Německu. Společně se angažují pro reformy, které lidé v Německu opravdu chtějí a potřebují. Civilní koalice je ekonomicky nezávislou, nestranickou a nestátní organizací, jež dává angažovaným jedincům společný hlas a zastává zájmy občanů u politiků.

Pan Chytra se zabývá těmito pakty již několik let, provedl jejich překlad a poskytl ho všem poslancům Parlamentu ČR. Dne 15. listopadu vláda vydá parlamentu ke Globálnímu paktu konečné stanovisko.

Jako další hosté vystoupí Jiří Černohorský a Ivo Gec.

Pan Černohorský je zakladatelem spolku Čest, Svoboda, Respekt a organizuje po celé republice kulturní akce s názvem Slovanská vzájemnost, návrat ke kořenům. Dále již několik let organizuje občanská shromáždění za svobodu a lidská práva.

Pan Ivo Gec je republikový zástupce velitele Zemské domobrany a člen spolkové rady spolku ZEM-DOM jehož jedním z projektů je Zemská domobrana. Tato organizace byla založena se záměrem na podporu brannosti a výcviku obyvatelstva při krizových situacích. Cílem spolku je založit ve spolupráci se státem a součástmi IZS – organizaci obdobnou dřívějšímu Svazu pro spolupráci s armádou, zaměřenou na zvyšování branných dovedností obyvatelstva s důrazem na práci s mládeží.

Se zástupci Muzea středního Pootaví Strakonice jsme domluvili pro návštěvníky besedy otevření hradní věže Rumpál, která bude pro návštěvníky přístupná od 14 hodin.

Vstup zdarma

Předpokládaný konec besedy je kolem 18. hodiny.

 

Organizátor besedy:

Jaroslav Čejka

Autor: Jaroslav Čejka

1 024 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?