Návštěva poslanců za Jihočeský kraj

Náš region navštívili poslanci zvolení za ANO Karel Tureček a Ondřej Babka.

V pondělí 18. listopadu navštívili v doprovodu krajského zastupitele Petra Kaliny Rybářskou školu ve Vodňanech. Po prezentaci ředitele školy Karla Dubského si prohlédli moderní učebny a také školní muzeum. V zasedací místnosti centra Lesů České republiky je přivítali vedoucí pracovních Lesů České republiky a také jednatel Píseckých lesů Václav Zámečník. Odborná diskuze se přenesla do lesní lokality Skočice.

Při pracovním obědě v Drahonicích došlo na problematiku dopravní komunikace a zejména na zadržování vody v krajině. Jednou z variant je výstavba retenčních nádrží v Píseckých horách. Kancelář vedoucího odboru životního prostředí praskala ve švech, když všichni řídící pracovníci využili možnosti přednést své problémy oběma poslancům, oba jsou členy sněmovního výboru životního prostředí. Místní byli posíleni dalším krajským zastupitelem Petrem Sojkou a Alfonsem Smolejem. Všichni přítomní si cenili zajímavé a otevření diskuse.

rybarska skola - foto foto ST3

Vedoucí oddělení ochrany přírody a ekologické výchovy Miroslav Šobr zaujal realizovaným projektem Zahrada poznání, který vrací výsadbu ovocných stromů do kraje a zároveň připomíná významné osobnosti dané lokality.

Následně, při krátké prohlídce města, došlo na místní pamětihodnosti a také na protipovodňová opatření, či neuskutečněný záměr postavit MVE. Čtvrteční program poslance Ondřeje Babky, připravený krajským zastupitelem Petrem Kalinou, byl zaměřen zejména do sociální oblasti. Dopolední návštěvy Doma pro seniory Světlo Drhovle na Písecku a Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek na Strakonicku byly završeny diskuzí s pracovníky Domácího hospice sv. Markéty v areálu nemocnice ve Strakonicích. Vedoucí pracovníci seznámili s jednotlivými zařízeními a zmínili také problémy, kteří zbytečně zatěžují jejich fungování.

Mezi tím proběhlo bleskové setkání se starostkou obce Osek Janou Brejchovou a zastávka v jedné z největších škol Jihočeského kraje VOŠ, SPŠ a Střední školy řemesel a služeb. Bývalý absolvent Alfons Smolej mohl s časovým odstupem porovnat tehdejší podmínky se současným stavem. Jistě i díky samotnému řediteli Pilečkovi má škola skvělé zázemí nejen pro odbornou praxi, ale i seberealizaci studentů.

lesy cr-foto strakonice-dudak

Všichni se shodli na tom, že tehdy i nyní jsou rozhodující kvalitní učitelé a mistři odborného výcviku. A ti tu rozhodně jsou. Poslední zastávkou byla Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, kde paní ředitelka seznámila pana poslance a další kolegy s nabídkou jednotlivých oddělení a krásnou výstavou Ludmily Valáškové jižní Čechy.

Oba dva jihočeští poslanci přislíbili, že nebyli na výjezdu po Prácheňsku určitě naposledy. I vzhledem k tomu, že pan poslanec Karel Tureček má svou poslaneckou kancelář v Písku a pan poslanec Ondřej Babka v Prachaticích.

Autor: Petr Sojka

668 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?