Současní studenti nejsou ve své podstatě jiní než ti dřívější, tvrdí ředitel strakonického gymnázia Miroslav Hlava

Gymnázium Strakonice je jednou z nejvýznamnějších škol na Strakonicku. Přinášíme proto rozhovor s jejím ředitelem Mgr. Miroslavem Hlavou.

hlava

Ředitel strakonického gymnázia Miroslav Hlava

Letos v prosinci tomu bude již 7 let, co stojíte v čele školy, jak se Gymnázium Strakonice za tuto dobu změnilo?

Jak se změnilo strakonické gymnázium za dobu mého vedení musí posoudit především studenti sami, jejich rodiče a široká veřejnost. Troufám si tvrdit, že se o „našem“ gymnáziu ví, že si drží svoji prestiž a jméno. Svůj význam v širším regionu má již 93 let a přesto se tady cítíme stále mladě. Myslím, že se nám daří získávat mladé zapálené kantory a zároveň čerpáme ze zkušeností těch služebně starších, včetně těch, kteří už u nás nepracují. Cítím je jako jednu velkou rodinu, kterou baví práce. A když je spokojený kantor, bývá spokojený i student. Těch je u nás skoro šest set a více než 95 % z nich pokračuje ve studiu dál na některé z kvalitních státních vysokých škol (letos 98 % absolventů).

Svoje kvality prokazují studenti už během studia. Celá řada z nich je úspěšná v celostátních i mezinárodních předmětových soutěžích. Za zvýšenými úspěchy stojí především Klub nadaných dětí, který u nás vznikl ve spolupráci s Mensou ČR. Široká veřejnost určitě slyšela, možná i na vlastní uši, o dlouhodobě kvalitním pěveckém sboru gymnázia, o divadelním souboru, o sportovních úspěších (MS v basketbalu dívek v Číně 2011 apod.). Za tím vším stojí práce lidí. Kantorů, kteří jsou ochotni dávat studentům něco navíc.

Pro mě osobně je pak radostí, když tomu všemu můžeme ve vedení gymnázia napomoci i materiálním zázemím. Za těch posledních sedm let se nám podařilo získat z různých projektů a efektivně investovat kolem 48 miliónů korun. Můžeme se pochlubit kompletně zateplenou moderní školou (obvodové pláště, střechy, okenní a dveřní výplně). Ve spolupráci s Teplárnou Strakonice jsme modernizovali systém vytápění a již několik let šetříme třetinu energie. Studentům však daleko největší radost udělala nová knihovna se studovnou, na které se při dokončování interiéru sami podíleli. Stejně tomu bylo i u rekonstrukce nepoužívaných skladů na multifunkční školní klub. Ten byl otevřen vánoční besídkou 2012 a od té doby už žije vlastním životem.

A poslední věc, kterou měníme, je intenzivní spolupráce s vysokými školami, ostatními veřejnými i neziskovými institucemi a přibližně s 30 firmami v regionu. Ten prudký nárůst je dán především naší otevřeností. Cílem takovéto projektové práce je pomoc orientovat se a připravit našeho absolventa na vstup do budoucího reálného světa na trhu práce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marta Kubišová, Tomáš Halík a mnozí další. Ti všichni strakonické gymnázium navštívili

Na gymnáziu učíte už 20 let, v čem se podle Vás současní studenti od svých předchůdců nejvíce liší?

Nedomnívám se, že by současní studenti byli ve své podstatě jiní než jejich předchůdci. Jednoduše, dnešní žáci a studenti žijí společně s námi kantory i rodiči v jiné společenské etapě. Je pro ně přirozené vstřebávat nové poznatky doby a technologické vymoženosti. S tím se také mění role učitele. Není už jediným nositelem informace, ale jakýmsi koordinátorem informací, které se na studenty valí ze všech stran.

Máme za sebou již dva měsíce školního roku, asi nejvýznamnějším mezníkem pro každou střední školu byly opravné maturity, zvládli je Vaši studenti úspěšně?

Dá se říci, že ano. Státní část maturitní zkoušky nikdo z našich studentů opravovat nemusel. Ti, co nezvládli v květnu školní, profilovou maturitní zkoušku (očividně těžší část) byli stoprocentně úspěšní. Nyní už zasedli v přednáškových aulách vysokých škol.

Jsme svědky velice náročné situace veřejných rozpočtů, jsou střední školy v dobré finanční kondici?

To je velmi složitá otázka. Zjednodušeně řečeno – podle současného principu financování jsou na tom lépe školy, které mají dostatek studentů. Z toho logicky vyplývá lepší finanční postavení gymnázií na mzdových prostředcích pro učitele, než mají jiné odborné střední školy. Proti tomu má ale kantor na gymnáziu 30 dětí ve třídě, což také není úplně ideální stav.  Chcete-li srozumitelnou odpověď, rozhodně se nedá v současnosti o dobré finanční kondici mluvit.  Ostatně to dosvědčují i srovnávací statistiky se světem, kde si skutečně nestojíme dobře.

V poslední době se mluví o vybudování bezbariérového přístupu na strakonickém gymnáziu. Jak daleko je tato záležitost?

Na osvětlení pro čtenáře. Současný soubor budov strakonického gymnázia byl postaven v roce 1983. V socialistické době na handicapované asi nikdo nemyslel. V loňském školním roce se však jeden z našich studentů čtvrtého ročníku ocitl po havárii na vozíku.  A to nás přimělo k myšlence něco s tím udělat. Takto tělesně postižených je v regionu více a jejich pohyb v budově školy je zatím omezen.

V současné chvíli máme potvrzenou finanční dotaci z MŠMT a máme hotovou zadávací a stavební dokumentaci. Pokud nás nezaskočí nepředvídatelný „úřednický šiml“, je vše na nejlepší cestě. Chtěl bych věřit, že nenastane něco neočekávaného a od příštího školního roku budeme kompletně bezbariérovým gymnáziem.

V této souvislosti si velmi vážím i pozitivního přístupu kolegů a kolegyň. V rámci individuálního přístupu zvládl výše zmiňovaný student úspěšně maturitu. Konec loňského školního roku a přivítání dvou měsíců prázdnin pak proběhlo v duchu rockové hudby v rámci Happeningu 2013. V letním kině koncertovalo pět hudebních skupin složených ze současných studentů nebo absolventů a návštěvníci věnovali na bezbariérové gymnázium prvních 25.000 korun. Úžasné. I touto cestou chci ještě jednou poděkovat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V hlavním areálu školy na žáky a pedagogy shlíží prezident Masaryk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gymnázium je náležitě hrdé na svou historii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České školství prošlo v uplynulých letech mnoha změnami. Kterou považujete za nejvýraznější pro střední školy?

Změn byla celá řada, nemohu však říci, že k lepšímu. Obávám se, že tady bych musel být skeptický. A to rozhodně nechci. Nejvýraznější změnou pro střední školy bylo jistě zavedení státních maturit. Proti tomu nikdo z odborné veřejnosti asi neprotestuje. Profesní nesouhlas však několik let vyjadřujeme k její validitě, tedy k výpovědi o tom, co vlastně testujeme a na jaké úrovni. Chceme skutečně zadávat studentovi gymnázia, připravujícímu se na profesní dráhu lékaře, jaderného fyzika, programátora apod., stejné testy jako kuchařskému učni, od kterého budeme v budoucnu očekávat kulinářské dovednosti?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žáci mají příležitost se zúčastnit mnoha akcí

Když provedeme analýzu českého školství několik let zpátky, nevěřím, že se něco výrazného v rámci koncepčního řízení tohoto sektoru změní. Pokud nepracujete ve školství, tak určitě nedáte dohromady ani jména všech ministrů školství. Politické strany v předvolebních slibech sice deklarují školství jako prioritu, ale ve skutečnosti tomu tak není.

A jaká je moje vize školy do budoucna? Rád bych, aby si strakonické gymnázium udrželo i nadále svoji prestiž a dobré jméno. Aby z něj každým rokem odcházeli vzdělaní mladí lidé, kteří budou přínosem pro tuto společnost.

Co v současném vzdělávacím systému nejvíce oceňujete?

Spíše než v systému samotném oceňuji přednosti současné doby. A to je otevřenost – možnost cestovat, poznávat, porovnávat a studovat v zahraničí. Mnohdy je to ta největší a nejlepší škola. Jen pro zajímavost – školní rok 2013/14 studují tři naši studenti v Německu, tři v USA, jedna dívka v Anglii a jedna ve Francii. Pokaždé, když se po ročním studijním pobytu vrátí, jsou to úplně jiní lidé. Celkově zodpovědnější, vnímavější ke svému okolí, prostě vyzrálejší.

Co Vám naopak vadí?

Asi jako většině z nás mi vadí zbytečná byrokracie a ztráta obyčejného lidského rozumu…..

Všem, kteří dočetli až sem, přeji barevný podzim.

Miroslav Hlava

Autor: Lukáš Houdek

1 340 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?