Vládneme ve Strakonicích, nerušit! Část první

Nové vedení města Strakonice je ve funkcích již téměř tři čtvrtě roku a za tu dobu dokázalo vyvolat nejedno pozdvižení.

Strana Strakonická Veřejnost, která získala celou třetinu (tj. sedm) zastupitelských mandátů v loňských komunálních volbách, disponuje většinou v radě města a obsadila všechny uvolněné funkce členů vedení, tedy post starosty i obou místostarostů, představuje pozoruhodný fenomén. Vznikla roku 2010 a od počátku své existence se prezentovala jako plod občanské společnosti ve městě, jako reprezentant občanů Strakonic napříč ideovým spektrem, kteří jsou z různých důvodů nespokojeni s praxí dosavadního, tedy dnes již bývalého, vedení města v čele se starostou Pavlem Vondrysem a jeho kroky a hledají vůči němu srozumitelnou a čitelnou alternativu. Poté, co dva její zástupci zasedli po komunálních volbách 2010 v městském zastupitelstvu, stala se reálnou otevřenou opozicí vůči vedení města a především lídr Břetislav Hrdlička proslul svou nesmiřitelností v kritice jeho politiky.

Hanacek1Okřídleným se stal Hrdličkův mediální výrok, že vedení si počíná dle hesla: „město jsme my“. Přitom nezůstávalo jen u formalizovaných politických postupů. SV na sebe několikráte upozornila organizací protestních akcí či pouličních happeningů, v nichž se snažila artikulovat své představy nenáročnou formou. Pozornost například vzbudila akce za zřízení nočního osvětlení kostela sv. Markéty, významné to strakonické památky a sakrální stavby, kterýžto záměr však paradoxně nebyl podporován vedením strakonické římskokatolické farnosti.

Všechny tyto skutečnosti podtrhují jedno jediné: Strakonická Veřejnost měla všechny dispozice k tomu stát se reálným nositelem občanského étosu a v momentě vzrůstající nespokojenosti s vedením města mít k dispozici bezprostřední image ústředního opozičního aktéra. Tento potenciál pak SV umožnil, že po loňských volbách mohla na strakonickou radnici vejít v plné parádě hlavním vchodem, a to s výsledkem, z něhož zůstali omráčeni údivem i sami jeho protagonisté.

Radnice selhává

Ve zdravých politických poměrech znamená taková investice důvěry do volených zástupců ze strany občanů především závazek nezklamat a kritika dosavadního vedení a jeho vládnutí zároveň vyžaduje rychle a jednoznačně prokázat, že nově zvolení zástupci představují zcela nový přístup a styl. Bohužel konstatování, že nové vedení radnice tento kapitál důvěry velmi rychle prohospodařilo, a to způsobem, který si s dosavadními zkušenostmi téměř v ničem nezadá, je po osmi měsících vládnutí nové garnitury zcela odůvodněné.

Vedení města v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou selhalo hned v několika zásadních ohledech. Tím prvním je styl rozhodování a uskutečňování svých záměrů v rovině nastavování formátu činnosti městských institucí a firem. Přestože se „hrdličkovcům“ v minulosti zdály kroky předchozího vedení města jako projevy arogance moci a válcování oponentů, sami přistoupili k personálním obměnám na městském úřadě, v dozorčích radách a vedení městských institucí s takovou razancí, že se i zavilým kritikům některých odvolávaných manažérů a jejich kroků namnoze zdálo, že by se tyto změny daly učinit daleko více „v rukavičkách“ a s mírnějšími dopady na společenské klima a mezilidské vztahy.

hanacek2Ředitelku Městského kulturního střediska záhy následoval šéfredaktor Strakonické televize, poté ředitel Městského ústavu sociálních služeb, pivovaru a tajemník městského úřadu. Personální změny byly následně provázeny nejrůznějšími akty veřejného ostouzení odvolávaných manažérů včetně několika trestních oznámení a otevření mediálních kauz, které vzbudily pozornost i na druhém konci republiky.

Druhou kontroverzní dimenzí je nové nastavení chodu těchto institucí po provedení personálních změn. Každý má jistě právo na to prokázat, co v něm je, a hodnotit činnost nově vybraných zástupců do vedení institucí za tak krátkou dobu jistě neradno. Formální okolnosti jejich ustavení včetně zřetelného promítání politických kritérií do výběru, zároveň omezeného rezervoáru adeptů i hodnocení jejich kvalifikace k výkonu funkce však představují odůvodněné pohnutky k obavám. A především, tato praxe budování prostředí vzájemné důvěry a spolupráce mezi relevantními segmenty obyvatel města rozhodně nepřispívá.

Skutečnost, že se nové vedení města rozhodlo zastavit některé připravované investiční akce, najmě v oblasti dopravní infrastruktury (např. kruhového objezdu v Ellerově ulici či příprav výstavby severního dopravního půloblouku), s nimiž se ve schváleném rámci rozpočtu města na rok 2015 přestalo počítat, vedlo mnohé občany k podezření, zda sliby sanace městského rozpočtu nebudou spojeny s politikou škrtání výdajových položek na investice, které si při dosavadním rozvoji města v této oblasti ve Strakonicích v zásadě nikdo nepřeje.

Koaliční vládnutí

Situace je však horší, poněvadž všechny výše uvedené kroky mají zřetelné dopady na politické poměry na radnici. Konfigurace sil v zastupitelstvu totiž vyžaduje realizaci koaličního vládnutí, a to je při míře věcného souladu či nesouladu mezi zúčastněnými aktéry navýsost problematické. Strakonice totiž za uplynulou dobu od voleb dokázaly nejen vystřídat dvě různé koaliční sestavy v radě města, ale vysvětlování jejich proměn je navíc takový zářez do politické teorie, že se nemožno tomuto aspektu v naší úvaze vyhnout.

Po volbách vzniknuvší koalice SV – ANO 2011 – ODS – VPM sdružila různé nositele různých představ o tom, kam by Strakonice měly směřovat, avšak jedno měli všichni společné: odpor k dosavadnímu „vondrysovskému“ vedení města jeho (sebe)prezentaci. Negativní motivace spojit síly proti společnému protivníkovi se však po čase ukázala být přece jen příliš slabou k tomu, aby společné vládnutí na tomto půdorysu bylo dlouhodobě udržitelné.

ODS se skrze rozhodnutí svého radního Radka Chvosty vzdát se mandátu v radě odhodlala koalici opustit a odejít do opozice. Jejím zástupcům, zkrátka došlo, že naplnění jejich vizí rozvoje města ve stávající koalici není příliš reálné a jejich pozice příliš slabá a omezená na to, aby jim stálo za to nést náklady, které podíl na moci ve městě má. Rozpad někdejší koalice však neznamenal politický pat na radnici. Zbylé tři koaliční strany totiž rychle přizvaly do rady poslední zbývající politický subjekt v zastupitelstvu, který nebyl zúčastněn ani jedné z předchozích vládnoucích koalic ve městě. Tímto subjektem pak není nikdo jiný než KSČM.

Komunisté v minulosti tradičně představovali „loajální opozici“ vůči vedení města a za tuto svou roli byli nejedenkrát odměněni postem předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Tentokráte však byl překročen Rubikon a letitá komunistická zastupitelka Milada Vlasáková usedla v polovině května na uvolněném postu radní. Fakticky tak vznikla koalice v původním složení, kde jen ODS vystřídala KSČM. Toto spojení je pozoruhodné ještě více než předchozí „antivondrysovské“ spojenectví.

 

Autor je politolog a okresním předsedou KDU-ČSL ve Strakonicích

 

FOTO: Vladimír Hanáček

Pokračovaní na http://www.estrakonice.cz/clanky/4392-vladneme-ve-strakonicich-nerusit-cast-druha/

 

Autor: Vladimír Hanáček

1 237 views
Líbil se vám tento článek?

4 komentářů

 1. Jakub (16. Červenec 2015 v 2:02)

  Autor chtěl tedy ve zkratce říct co?

  • Lukáš Houdek (16. Červenec 2015 v 9:23)

   http://www.estrakonice.cz/clanky/4392-vladneme-ve-strakonicich-nerusit-cast-druha/

 2. Oberfalcer (17. Červenec 2015 v 11:07)

  K „rozboru“ Strakonické Veřejnosti politologem a členem KDU-ČSL panem Hamáčkem:
  1) Obměna lidí v MěÚ, orgánech „městských“ společností
  Na radnici – proběhla pouze změna osoby tajemníka = 1 člověk (o jiném nic nevím)
  Představenstva a dozorčí rady pivovaru, TS a teplárny= myslí si snad pan Hanáček, že bychom měli jako vládnoucí koalice ponechat opoziční politiky v těchto orgánech? Měl právo zůstat podle pana Hanáčka v orgánech pivovaru např. pan Samec, Vondrys, Hlava či Parkosová při kumulované ztrátě pivovaru 15 mil. Kč za poslední 3 roky? Dělá si pan Hanáček legraci, nebo zešílel?
  MěKS a STTV = paní Dresslerová a pan Malota, první při vší úctě možná rozuměla kultuře, rozhodně však nikoliv hospodaření, druhý jmenovaný, obávám se, to měl nastavené přesně naopak (nic ve zlém)
  2) Nastavení chodu městských organizací – zde pan Hanáček zcela vágně pochybuje o nastavení jejich chodu, aniž by pochybnosti upřesnil. Jde jen o jedůvku bez vysvětlení.
  3) Zastavení investičních akcí. Zde je pan Hanáček ve svých úvahách již zcela mimo realitu. Píše,že nové vedení města rozhodlo zastavit některé připravované investiční akce, najmě v oblasti dopravní infrastruktury (např. kruhového objezdu v Ellerově ulici či příprav výstavby severního dopravního půloblouku), s nimiž se ve schváleném rámci rozpočtu města na rok 2015 přestalo počítat.
  Skutečnost je však taková, že kruhový objezd Ellerova v podobě zpracované Vondrysovou administrativou za cca 25 mil. Kč byl zcela mimo rozpočtové možnosti města a neobešel by se bez dotace. Získat dotaci na tuto akci bylo taktéž zhola nemožné, neboť programovací období pro tyto akce bylo u konce a na rok 2015 zbývalo ve fondu na tyto akce 150 mil. Kč pro všechny obce Jč a Zč kraje!! Nejvyšší udělená podpora v roce 2015 pak byla 7 mil. Kč. Co se týče severního půloblouku – kde vzal pan Hanáček informaci, že radnice tuto akci zastavila, je mi záhadou. Předně je to akce ŘSD, takže radnice těžko něco mohla zastavovat a za další – celá stavba má započíst koncem roku 2015 a doprovodné stavby, které má financovat radnice, se budou stavět v letech 2016 až 2017 (za předpokladu, že ŘSD zahájí stavbu letos). Takže opět pan Hanáček s úvahami o zastavení akce Severní obchvat je zcela mimo mísu se svojí kritikou radnice potažmo Strakonické Veřejnosti.
  3) Koaliční vládnutí – opět mylná interpretace pana Hanáčka. ODS neodešla z koalice, s ODS byla ukončena koaliční spolupráce (chcete-li silnější výraz, tak byla vyhozena). Důvody nemá cenu komentovat, spokojme se se ztrátou důvěry. Postesknutí pana Hanáčka nad angažmá KSČM v koalici je možná důvodné, ale zde se můžu ptát já jeho – proč nevyvinul před volbami maximální úsilí k získání hlasů od voličů, proč je nepřesvědčil dostatečně o svých kvalitách či kvalitách své KDU-ČSL? Mohl by pak místo KSČM v koalici sedět sám. Mohl by nám tak všem v koalici být nápomocen radou, jak se to má správně dělat. On však ve volbách neuspěl – buď nevyvinul dostatek snahy, nebo naopak vyvinul snahu enormní, ale nemá dostatečné kvality ani on ani jeho KDU-ČSL… Budu trochu zlý a tak si trochu rýpnu – – vzhledem ke kvalitě „rozboru“ situace kolem radnice a SV odhaduji, že druhá možnost je ta pravděpodobnější.

  • Dřevotransport (3. Srpen 2015 v 1:49)

   Kvality KDU/ČSL nám předvedli odborníci z Dřevotransu, státní dotace (i evropské) ve stamilionech CZK, které schlamstli na tzv. odbahňování apod. s pomocí poradce prezidenta Zlotunela, se rozplynuly na účtech a v kapsách ještě většího podvodníka z Prahy, který je vycucal pro tzv. šejky (švejky) z Arábie. Část z toho zůstala pro KDU na volební kampaň a ve Strakonicích kupodivu tyto „dotace“ ČSL nezúročila. Špína, korupce, kamarádíčkování a „dotace“ na podporu tohoto šlendriánu již musí projednou skončit.
   Nechci žádné dotace. Dotace přináší jen korupci, zlodějnu a nakonec i vraždy!

Nechcete pejska k adopci?