Volit, či losovat?

Jeden z výdobytků naší svobody jsou svobodné volby. Už 26 let můžeme jít k volbám a dát hlas stranám či hnutím, o kterých si myslíme, že jsou ty nejlepší.

Součást voleb je i spousta dobrovolníků, kteří zasedají ve volebních komisích. Nedávno proběhlo setkání v našem kulturním domě, kde se měli všichni účastníci sejít a vylosovat si předsedy komisí. V jednom volebním okrsku, co vím, byl předseda zvolen a ne vylosován, jak určuje zákon. Nikomu to nevadilo, neboť nikdo o funkci předsedy nestál. A není to praxe ojedinělá. V mnohých obcích, ale i městech prostě předsedu zvolí. Většinou je to ten, kdo to dělat chce. Když je někdo proti, losuje se. Je na tom něco špatného? Dle mého názoru nikoli. Ovšem zákon je zákon. A měl by se dodržovat. I když zkušenost je jiná.

procentoZákona se někdy držíme zuby nehty a někdy zákon lehce vypouštíme. V tomto případě nám to nevadí. Ale když máme poblahopřát našim důchodcům k jejich narozeninám, tak to neuděláme, protože nám to zákon nedovoluje. Zákon zde mluví jasně. Přesto mnohá města dál pokračují a chodí za lidmi domů s nějakým tím blahopřáním. A vadí to nikomu? Nikomu. Ani státu.

Ve Strakonicích si důchodci o návštěvu z úřadu musejí zažádat. Jaký to nesmysl! Já přece taky nikomu neříkám měsíc dopředu, že budu mít narozeniny, aby na to náhodou nezapomněl a já nepřišel o případný dáreček. Smysl by měl být přece ten, že si město vzpomene a dobrovolně a rádo přijde za svými občany, aby jim poblahopřálo. Tak, jak to dělají i v jiných městech. Ale držíme se zákona. A tak jsme o zaběhlou tradici v našem městě přišli. Budeme striktní i v oblasti volebního zákona a předsedové v našem městě nebudou voleni, ale vzejdou z losování tak, jak určuje zákon? Uvidíme.

Autor: Pavel Gerčák

500 views
Líbil se vám tento článek?

2 komentářů

  1. Senior (7. Říjen 2016 v 9:03)

    Není snad podstatné , zdali se předsedové komisí volí , nebo jmenují . České zákony jsou tak dokonalé, že je dodržovat nejde , nic by se totiž neudělalo, vše je složité a těžkopádné . Statisíce českých právníků umí zpochybnit vše , takže je vlastně úplně jedno jestli zákony dodržovat nebo ne , jestli volit nebo jmenovat . Proč si musí důchodci o návštěvu požádat ? Co jim návštěva z úřadu přinese? Co je to ten úřad ? Starého občana by snad mělo mrzet , když si nevzpomene jeho rodina , ale úředník ? Souhlasím s tím , že na toto snad není nutný zákon ? Vždyť i staří občané mají právo volit , mohou vztah k radnici vyjádřit při volbách . No , věc názoru každého z nás. Též považuji za dobré , že volit jít můžeme , ale ještě lepší je , že nemusíme . Osobně do kraje volit nepůjdu , protože jej považuji za naprosto zbytečný stupeň státoprávního uspořádání . Po „sametové“ byly kraje zrušeny , a nejednou jsou tu zpět v daleko obludnější podobě . Dosud jsem nepochopil , k čemu jsou dobré . Kdo nevěří , ať tam běží a spočítá si , kolik objektů již krajští úředníci stihli obsadit .

  2. F.K.Ladislav (9. Říjen 2016 v 5:09)

    Pan Gerčák je, jako vždy, naprosto mimo. Předseda a místopředseda se losují ne proto, že to tak říká zákon a jinak že je to jedno. Jde o podstatu demokracie. Nemůžeme měnit pravidla, nedodržovat zákon, týkající se voleb, tedy fungování našeho současného politického systému, a přitom si říkat, že nám to tak vyhovuje. Tristní přitom je, že taková slova volí přísedící u soudu, člen jedné nejmenované okrskové volební komise. Jestli si takhle v soudní síni vykládá zákony ČR, tak potěš koště.
    Volební komise tu nejsou proto, aby v nich byla pohoda, klídek, aby se tam sešli staří kamarádi a dobře se najedli a napili. Jsou proto, aby hlídaly volby! Předseda volební komise po sečtení hlasů zapisuje do archů celkové počty. Unavení a otrávení členové komise, už se vidíce doma na gauči, mu vše bez kontroly podepíší a ten onen ,,volený“ pak zfalšovaný výsledek doručí, spolu se zapisovatelem, na MěÚ. Nikdo na nic nepřijde, všichni jsou spokojeni. Přitom nerespektování zákona se v této věci děje, dle mého kvalifikovaného odhadu, přibližně v třetině komisí v celé republice. Odpovědní činitelé to odůvodňují tím, že se lidem nechce převzít odpovědnost za volby a že je nepředstavitelné, aby předsedou komise byl někdo méně schopný. Vážení státní úředníci, zapisovatelé, co si hrajete na auditory voleb, dle zákona, a ne bezdůvodně, ani nejste členy volebních komisí. Máte pouze průběh voleb technicky zajišťovat a zapisovat! Vy si přitom uzurpujete právo nejen v komisích rozhodovat a jim velet, ale dokonce, z vlastní pohodlnosti a hlouposti, určujete, co z volebního zákona se nemusí respektovat! Losování v komisích má znesnadnit falšování voleb, odpovědným státním činovníkům, včetně starostů, co jmenují zapisovatele, by mělo být sakra divné, že v některých komisích je opakovaně ,,losován“ jeden a tentýž člověk. Správně se mají střídat, a je ouplně jedno, zda předsedou bude vylosován stařík, student nebo blbec. Ve volbách jsme si všichni rovni. V Rakousku jen kvůli možnosti manipulovat s hlasy (manipulace nebyla prokázána) ústavní soud zrušil výsledky prezidentských voleb. Máme se věru co ještě učit.
    K nesmyslu zrušení tradičních obdarování důchodců jsem se vyjádřil v týdeníku Strakonicko článkem O nezvaných návštěvách z Národního výboru.

Nechcete pejska k adopci?