Strakonice potřebují mít zodpovědné vedení

 

Jste lídrem kandidátky JIHOČEŠI 2012. Co byste o ní řekl?         

Je po všech stránkách vyvážená. Tvoří ji mnoho veřejnosti známých tváří. Jsou na ní kvalitní kandidáti zastupující všechny věkové skupiny, ženy i muži různorodých profesí a zájmů, zkušení komunální politici i nová nastupující generace. Naše kandidátka je tvořena lidmi, kteří mají své město rádi. Jsou patrioty, chtějí, aby se lidem ve Strakonicích dobře žilo a mohli být na něj oprávněně hrdí. Mnozí z našich kandidátů již pro Strakonice a jejich obyvatele sami hodně udělali.

Proč Vy osobně do toho jdete znovu?   

Obracela se na mě řada lidí a vyzývala mne, abych opět kandidoval, že se současnou situací ve Strakonicích je třeba něco dělat. Přiznám se, že ani mně není lhostejné, co se v našem městě děje. Aniž bych chtěl podrobně rozebírat situaci v končícím volebním období, některé věci je potřeba pojmenovat. Myslím, že valná většina voličů jasně vidí, kam se Strakonice „posunuly“. Katastrofální personální situace se projevuje nejen na městském úřadě, ale i v teplárně nebo v pivovaru. Na mnoha místech v městských organizacích zavládla atmosféra strachu a později také rezignace. Velmi málo se investuje, nevyužívají se téměř žádné dotační tituly. O to více se peníze nekoncepčně rozhazují. Současné vedení města svým občanům systematicky lže. Má-li se situace změnit, musí nutně dojít k výměně současného vedení. Chtěl bych se svými kolegy na kandidátce Jihočechů 2012 přispět k tomu, aby naše město v příštím období směřovalo opět k rozkvětu a prosperitě.

Vondrys (5)

Ale vždyť ve městě se na řadě míst staví …
Zdání klame. Strakonice měly v tomto volebním období k dispozici více finančních prostředků než kdykoliv předtím, protože česká ekonomika je na tom velmi dobře a stát tedy mohl na sdílených daních městům a obcím přerozdělit větší objem financí. Přesto se investice strakonické radnice propadly na své historické minimum. Současně ale na provozních výdajích vedení města utrácí historicky nejvíce. Je třeba zdůraznit, že většinu investičních akcí na území města realizují cizí subjekty. Obchvat města byl připraven již v minulém volebním období a hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přestupní terminál staví ČSAD STTRANS, bytový dům proti Bavoru financuje Znakon, rekonstrukci na hradě dělá Muzeum středního Pootaví (jeho zřizovatelem je kraj) a římskokatolická církev. A v tomto výčtu je možné pokračovat.

A co samotné město?
Něco také staví, ale minimálně. Navíc stavební akce realizované v současné době městem (až na dvě výjimky – nešťastně řešený „kruháč“ v Ellerově ulici a za téměř 25 miliónů nově vydlážděné parkoviště před zimním stadionem, kde ve skutečnosti ubylo parkovacích míst), byly projekty připravené v předcházejících obdobích. Bohužel žádné nové, s pohledem do budoucna, v tomto volebním období radnice nevyprodukovala.  To chceme změnit. Je nezbytné vrátit se ke strategickému plánu rozvoje našeho města a řešit věci koncepčně a s rozmyslem. Chceme „oprášit“ řadu projektů, které byly připravené za našeho působení na radnici a byly na čtyři roky odloženy.

Které to jsou?
Určitě dostavba Velkého náměstí podle dříve připraveného projektu. Náměstí již mohlo být dávno hotové včetně získání významné dotace na jeho realizaci. Bohužel není… Dalším projektem, který bychom chtěli oživit, je přestavba plaveckého stadionu na moderní aquapark. Samozřejmě by se dala vyjmenovat celá řada dalších věcí.

Jakým směrem chtějí napřít své síly po volbách zástupci JIH 2012?
Město je živý organismus, kde práce na jeho zvelebování nikdy nekončí. Úlohou zastupitelstva je vytvářet svou činností takové podmínky, aby se ve městě dobře žilo a aby ti, kteří Strakonice navštíví, se k nám rádi vraceli. Investice do základní infrastruktury řešilo město v předchozích obdobích. Přestože bylo v tomto směru hodně uděláno už do roku 2014, je potřeba mnoho věcí ještě zrealizovat. Je nezbytná postupná rekonstrukce řady ulic a chodníků a současně opravit i to, co je skryto pod nimi. Je třeba řešit parkování a znovu se zabývat otázkami bydlení, zejména pro mladé rodiny. Náš volební program, vedle dalších věcí, toto vše obsahuje.

Vondrys (10)Volební program JIH 2012 je hodně nabitý. Jak to vše chcete hlavně finančně zvládnout?
Především je potřeba efektivně využít peníze, které má město k dispozici. Jak jsem již řekl, městská kasa má v současné době k dispozici historicky nejvyšší příjmy z vybraných daní. Pro představu: jde o takovou částku peněz, která ve financích představuje příjmy ve výši jednoho ročního rozpočtu města navíc, tedy asi 400 milionů korun, a přesto vnitřní dluh města razantně narůstá. Dále chceme v maximální míře zúročit naše zkušenosti s využíváním dotací, které při realizaci našich záměrů mohou výrazně pomoci.

Co byste závěrem vzkázal voličům?
Především bych chtěl všechny vyzvat, aby se voleb aktivně zúčastnili a šli volit. Hlas každého je důležitý, počítá se a v celkovém součtu ovlivňuje, kdo bude příští čtyři roky spravovat naše město. Přál bych si, aby občané při samotné volbě opravdu pečlivě zvažovali, komu dají svůj hlas. Před čtyřmi lety výsledky voleb přinesly razantní obměnu vedení města. Respektovali jsme to. Čas ale ukázal, že ne každá změna je k lepšímu. Lhaní, podvádění ani hulvátství na radnici rozhodně nepatří. Dle reakcí, které mám od řady lidí, možná nastal čas vrátit se k lety osvědčenému způsobu vedení města. Strakonice potřebují vedení, které bude město odpovědně řídit a také důstojně reprezentovat. Laciné sliby, co vše bude zadarmo, stejně zaplatí strakoničtí občané jinde a vyjde to mnohem dráž. Jsme připraveni spolupracovat v zastupitelstvu města se všemi, kterým půjde především o prospěch města a jeho obyvatel. K tomu však potřebujeme vaši podporu.

Autor: Radek Sosna

1 366 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?