Odborář svazu KOVO Jaroslav Čejka se setkal se šéfem odborů Josefem Středulou

Předseda ČMKOS Josef Středula se 25. 7. sešel s členem odborových svazů KOVO Jaroslavem Čejkou na jeho žádost a diskutovali spolu o současné situaci na pracovišti pana Čejky, kde pracuje a působí odborová organizace, jejímž je členem. Dále spolu hovořili o záležitostech, které se bezprostředně týkají našeho regionu. Bez ohledu na stranické zabarvení Čejka setkání hodnotí jako velmi přínosné.

Odbory v posledních letech spustily kampaň s názvem Konec levné práce. „Naším cílem je nejen vyrábět špičkové výrobky, ale také za to dostávat špičkové mzdy, upozorňují odbory na nízké mzdy českých zaměstnanců v porovnání se zeměmi západní Evropy. Podle vyjádření ČMKOS jejich výše neodpovídá standardním normám ani po přepočtu na produktivitu práce.

SUxmMzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2018 meziročně o 2 092 Kč

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2018 v přepočtu na plně zaměstnané 26 941 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 092 Kč, tj. 8,4 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. čtvrtletí 2018 30 265 Kč. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 1,9 %, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 8,6 %, reálně tedy o 6,6 %.

Medián mezd (25 674 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,3 %, u mužů dosáhl hodnoty 28 031 Kč, u žen byl 23 084 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12 135 Kč a 48 199 Kč.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2018 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na předposlední příčku a na desátou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 324 Kč a v průměru vůči hlavnímu městu dosahuje rozdíl více než 11,5 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě, ale v relativních hodnotách to bylo v Karlovarském kraji. V Praze však tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy. Praha jako jediná převyšuje průměrnou mzdu České republiky, a to o 27,0 %. Také mzdy ve Středočeském kraji se blíží průměru za republiku.

Problémy trápí i strakonický trh práce

Nezaměstnanost se sice pohybuje na poměrně nízkých číslech (v celém okrese 2,39 %), ale mzdová hladina je však žalostně nízká. Přitom vnitřní trh a kupní síla obyvatelstva je pro konkurenceschopnost Strakonic klíčová. Nelze již jako v 90. letech spoléhat na budování montoven, které stále udržuje současná radnice. „Je třeba podporovat podnikatelské záměry s vyšší přidanou hodnotou. Jen tak nebudeme pouhým levným odbytištěm západního druhořadého zboží, načež poukazuje i Visegrádská skupina v Evropském parlamentu, a mzdy porostou, v tom jsme s odbory v souladu,“ říká Jaroslav Čejka, který se letos zapojuje do komunální politiky jako lídr politického uskupení Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve Strakonicích.

A co si Jaroslav Čejka myslí o Josefu Středulovi osobně? Uzavírá své odborářské setkání se slovy: „Určitě můžeme mít na různé věci různé názory, ale v boji za práva zaměstnanců je pan Středula rozhodně člověk na svém místě.“

Zdroj ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/xc/mzdy-v-jihoceskem-kraji-vzrostly-v-1-ctvrtleti-2018-mezirocne-o-2-092-kc

Autor: Lukáš Houdek

1 022 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?