Poslankyně Radka Maxová navštívila Strakonice i Písek

Dne 6. února 2019 navštívila město Písek a Strakonice poslankyně PSP ČR a předsedkyně výboru pro sociální problematiku Ing. Radka Maxová.

Písek

V dopoledních hodinách probíhala diskuse v prostorách SeneCura SeniorCentrum. Hovořilo se zejména o problematice přiznávání příspěvků na péči, invalidních důchodů, fungování lékařské posudkové služby, budoucnosti pečujících osob. Diskuse se zúčastnili například pracovníci Úřadu práce v Písku. Vedle již zmíněné problematiky přiznávání příspěvků na péči byla řešena i další témata. Ředitelku Okresní správy sociálního zabezpečení JUDr. Jaroslava Pitulová například nejvíce trápilo, že žádosti narůstají a nastává celkový nedostatek posudkových lékařů. Například v Písku by měli být tři, momentálně je ale k dispozici pouze 1 lékař a 1 asistent, který zpracovává zejména agendu. O tuto práci nemají lékaři, dle jejího názoru, zájem.

2019-02-06 DOMOV PRO SENIORY 01 (1)Mezi přítomnými byla i ředitelka domácího hospicu Athelas v Písku Mgr. Daniela Nechvátalová a ředitelka úřadu OS ČČK v Písku Mgr. Petra Vítková. Ta se vyjadřovala zejména k domácí lékařské péči, kdy má pocit, že z velké části „suplují praktické lékaře, sociální pracovníky, zdravotní sestry“.  Lékař zdravotnické záchranné služby MUDr. Michal Přibáň se zase vyjadřoval k lékařské posudkové službě. Do systému by se dle něho měli více zapojovat praktičtí obvodní lékaři, kteří toho o svých pacientech vědí nejvíce.

Diskuse se zúčastnili nejenom „místní“, ale např. i zástupce Hospicu z Prachatic a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství ve Vodňanech Mgr. Júsuf Traore, Dis. Ten hovořil o podpoře domácí péče. Diskuse se také zúčastnili zástupci ANO Písek Jaroslav Pospíšil a Romana Kotrbatá.

Strakonice

V poledních hodinách se Ing. Radka Maxová přesunula do Strakonic, kde ji čekala návštěva ZŠ Povážská, MŠ Šumavská a Domova s pečovatelskou službou, ul. Rybniční (Jezárky). V ZŠ Povážská přivítal Ing. Radku Maxovou ředitel školy Mgr. Tomáš Linhart. Při debatě došlo mimo jiné i na téma „školní obědy zdarma“ a „inkluze“. Ing. Radka Maxová si prohlédla prostory školy. Poté se přesunula do nedaleké MŠ Šumavská, kde ji přivítala ředitelka Naděžda Tesařová. Diskuse se týkala především přijímání dvouletých dětí, hendikepovaných dětí, osobních asistentů v MŠ a GDPR. Největší problém paní ředitelka vidí právě v GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů) a pověřenců pro ochranu osobních údajů. Každá MŠ musí mít „pověřence“, měsíční náklady jsou nemalé (momentálně vynakládají cca 1800 Kč). Je to jeden z palčivých důvodů, který paní ředitelku asi momentálně trápí nejvíce.

2019-02-06 ZŠ POVÁŽSKÁ 03Jako poslední navštívila Ing. Radka Maxová Domov pro seniory, Rybniční (Jezárky), jehož součástí je i Domov se zvláštním režimem. Zde probíhala vřelá diskuse se zdejšími klienty. Hovořilo se zejména o důchodech, invalidních důchodech, domácí péči atd. Ing. Radka Maxová hovořila i o službě „senior taxi“. Tuto službu využívá stále více seniorů po celé České republice. Většinou se jedná o možnost, kdy cestu seniora dotuje město. Základním smyslem je jednoduchá přeprava od domu do určeného místa, což je pro seniory (často i méně mobilní) největším přínosem. Poté si prohlédla, za přítomnosti ředitelky Mgr. Dagmar Prokopiusové a vedoucího domova pro seniory Václava Kroupy, zdejší prostory. Došlo i na palčivé téma – nedostatek míst v seniorských domech, potřebné rozšíření kapacit. Projekt na novou stavbu v lokalitě „Jezárky“ již existuje. Otázkou však jsou finanční prostředky, které město Strakonice momentálně nemá. Je to ovšem jedno z ožehavých témat. Ve Strakonicích Ing. Radku Maxovou doprovázeli Petr Sojka, Vladimír Janák a Dana Čondlová (předsednictvo ANO Strakonice).

Všichni účastníci ocenili návštěvu Ing. Radky Maxové. Z její strany návštěva nebyla první a rozhodně ani poslední.

Autor: Petr Sojka

824 views
Líbil se vám tento článek?

Nechcete pejska k adopci?